NOVI PROJEKAT ZA UTVRĐIVANJE RIBLJIH MRIJESTILIŠTA U ZALIVU

NOVI PROJEKAT ZA UTVRĐIVANJE RIBLJIH MRIJESTILIŠTA U ZALIVU

211
0
Podijeli

Institut za biologiju mora, koji je dio Univerziteta Crne Gore trenutno realizuje 30 naučnih projekata, a jedan od njih počeo je u januaru i trajaće 2 godine.

“Projekat podrazumijeva prvo istraživanje na Jadranu, posebno konstruisanim mrežama u hvatanju larvi i postlarvi demerzalnih vrsta riba. Cilj projekta je utvrđivanje demerzalnih vrsta riba koje se mrijeste u Bokokotroskom zalivu, njihovih količina, a na osnovu analiza utvrdićemo zonu mrijesta”, pojasnio je našem radiju direkotr kotorskog Instituta, Mirko Đurović.
Projekat finansiraju Ministarstvo nauke Crne Gore i Italije, a realizuju naš i Institut za istraživanje mora iz Mazara sa Sicilije.
Ovo je metoda koja se koristi prvi put u Bokokotorskom zalivu i Đurović je mišljenja da će u jednogošnjem ciklusu sakupljanja uzoraka doći do interesantnih podataka.
“Takođe, jedan od ciljeva je utvrditi u kojoj količini postoje postlarve da se hvataju, kao i da li kod određenih vrsta ima potencijala za njihovo uzgajanje”, dodao je on.
Trenutno se obrađuje kotorski zaliv gdje se uzimaju uzorci a napravljeni su i akvarijumi gdje se hrane uzorci – larve, od kojih je većina identifikovana.
“Mjerićemo njihov rast u akvarijumskim uslovima, starost vađenjem otolita, zatim prirast i sve biološke metode koje se inače prate. Cilj nam je da godinu radimo uzorkovanje i da vidimo koja je frekvencija nalaženja larvi i postlarvi i o kojim je vrstama riječ”, zaključio je dr Đurović.
Projekat se sa crnogorske i italijanske strane finansira sa po 2 i po hiljade eura po godini.

Picerija i restoran

ISPITIVANJE KVALITETA MORSKE VODE

Institut za biologiju mora iz Kotora realizovao je do sada 6 uzorkovanja morske vode na 90 lokacija duž crnogorskog primorja, odnosno, ispitali su 540 uzoraka. Oni su pokazali da je kvalitet morske vode na kupalištima od Herceg Novog do Ulcinja u 94 % slučajeva prve kategorije A1, što crnogorske vode za kupanje svrstava među najčistijima u Evropi.
Ovo je u razgovoru za Radio Jadran potvrdio direktor kotorskog Instituta dr Mirko Đurović:
“Ove analize radićemo do 1. oktobra i na kraju izaći sa nekom konačnom procjenom procenta o kvalitetu morske vode na crnogorskom primorju. Uzorkovanje se obavlja na istim lokacijama, rano ujutru, kada gotovo i da nema kupača. Analize se obavljaju u laboratotiji Instituta i nakon 48 h rezultate šaljemo u Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom”, kazao je dr Đurović.
Ipak, u ovosezonskim mjerenjima kvaliteta morske vode u nekoliko navrata desilo se da na pojedinim lokacijama kvalitet morske vode nije zadovoljavao neophodne kriterijume, te su mjerenja morala biti ponovljena, tri puta uzastopno kada je voda van kategorije. Međutim, nakon ponovnog uzorkovanja u svim sluačjevima voda je bila ispravna za kupanje i prve kategorije, što ukazuje na činjenicu da je to bilo neko privremeno zagađenje ističe Đurović.
“Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora će na kraju godine svim lokalnim upravama i komunalnim preduzećima poslati informaciju o mjestima gdje je bila loša ispravnost vode, kako bi tokom zimskih mjeseci otkrili uzrok problema i otklonili ga. Jer, treba da težimo tome da voda na crnogorskom primorju na svim kupalištima bude prve klase”, dodao je on.
Prema njegovim riječima ove godine nije zabilježeno tzv “cvjetanje mora” (nagli rast fitoplanktona ) što ne znači da to toga neće doći, ali će zaposleni u Institutu i dalje nastaviti da prate situaciju, uvjerava Đurović.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code