NOVI SOFTVERSKI PROGRAMI ZA SIGURNIJU PLOVIDBU I IZDAVANJE VINJETA

NOVI SOFTVERSKI PROGRAMI ZA SIGURNIJU PLOVIDBU I IZDAVANJE VINJETA

79
0
Podijeli

Od 1.jula počinje primjena softverskih programa za evidenciju obuke i sertifikacije pomoraca i izdavanje vinjeta stranim jahtama i čamcima u Crnoj Gori.

To bi trebalo da obezbijedi bolju kontrolu i pojednostavi proceduru za njihovo dobiljanje.
Generalni direktor Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Vladan Radonjić, objasnio je da se na taj način obezbjeđuje jedinstvena elektronska baza podataka preko koje se može pratiti edukacija pomoraca od njihove prijave u centre za obuku ili obrazovne institucije do izdavanja relevantnog svjedočanstva.
Ministarstvo je u saradnji sa firmom Gravex dva mjeseca radilo na izradi nove web stranice Lučke kapetanije Crne Gore i softverskih programa. Otvaranjem web stranice pomorci mogu na jednom mjestu dobiti kompletnu informaciju o uslovima i načinu sticanja zvanja i posebnih ovlašćenja, kao o početku ispitnih rokova i drugim novostima iz oblasti sigurnosti i bezbijednosti plovidbe.
Radonjić je podsjetio da je jedna od glavnih preporuka Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) bila da Crna Gora obezbijedi jedinstvenu bazu podataka kada je u pitanju obuka i izdavanje svjedočanstava o zvanjima i posebnim ovlašćenjima pomoraca.
– Važno je da su sva plovila sigurna za plovidbu, što se potvrđuje vinjetom. Izradu softvera je nametnula potreba Ministarstva da u svakom trenutku ima evidenciju o izdatim vinjetama. Softver daje mogućnost prijavljivanja elektronskim putem i nekoliko mjeseci prije dolaska strane jahte u Crnu Goru, čuvanje tih podataka i prezentovanje u momentu izdavanja vinjete – objasnio je Radonjić.

Picerija i restoran

Procedura se može obaviti i u lučkim kapetanijama i ispostavama, a jahta koja nije ušla u elektronsku bazu podataka ne može dobiti vinjetu. Inspektori sigurnosti plovidbe, tokom rutinske kontrole unošenjem bilo kojeg detalja strane jahte ili čamca, mogu provjeriti da li im je izdata vinjeta i u kom vremenskom periodu.
Biće uskoro izrađen još jedan softver, jedinstveni elektronski registar brodova, čamaca i jahti, kojim će se na jednom mjestu stvoriti baza podataka svih plovila registrovanih u Crnoj Gori.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code