Početna Ekonomija Novi tender za prodaju Instituta Igalo

Novi tender za prodaju Instituta Igalo

8

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je V javni poziv za prodaju 56,4% akcijskog kapitala Instituta Simo Milošević koji je u većinskom vlasništvu Vlade Crne Gore, objavljeno je na sajtu Savjeta. Poziv je otvoren do 14. januara sljedeće godine.

Akcijski kapital koji je predmet prodaje je u vlasništvu Vlade Crne Gore (73.387 akcija ili 19,1936 %), Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD (90.411 akcija ili 23,6461%), Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore (39.117 akcija ili 10,2307%) i Zavoda za zapošijavanje Crne Gore (13.039 akcija ili 3,4102 %).

Picerija i restoran

Uslovi tendera: kuporpdajna cijena ne manja od 10 miliona, investicioni ciklus najmanje 20 miliona eura

Ponudu na tenderu mogu podnijeti učesnci koji:
– u svom vlasništvu imaju (direktno ili indirektno, preko zavisnog lica u kome ponuđač ima najmanje 51% vlasništva nad kapitalonn i upravljačku kontrolu) najmanje jedan medicinski rehabilitacioni centar, koji pruža usluge fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije, ili najmanje tri hotela ili hotelski kompleks, ukupnog kapaciteta ne manje od 600 soba, minimalne kategorizacije 4 međunarodnih zvjezdica koji ima zdravstvene, wellness, spa Et relax sadržaje, pri čemu minimum jedan od hotela/objekat hotelskog kompleksa, ima kategorizaciju 5 međunarodnih zvjezdica i raspolaže zdravstvenim, wellness i spaEtrelax sadržajima

– imaju pismo namjere ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja ima ekspertizu i upravlja najmanje jednim centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju

– su toku posljednje 3 poslovne godine (2015, 2016. i 2017.) ostvarili ukupan prihod od najmanje 100 miliona eura

Pravo na podnošenje ponude ima i učesnik na tenderu koji je u direktnom ili indirektnom vlasništvu (sa 100 % učešća ili sa punom upravljačkom kontrolom) lica koje ispunjava kvalifikacione uslove.

Učesnik na tenderu koji je otkupio Tendersku dokumentaciju može formirati konzorcijum sa drugim licima i takav konzorcijum može podnijeti Ponudu, pod uslovom da vodeći član konzorcijuma (sa 51 % učešća u konzorcijumu), ispunjava kvalifikacione uslove.

Ponuđač je u obavezi da ispuni minimalne uslove:
– ponuda za kupoprodajnu cijenu za 56,4 % akcijskog kapitala Društva, ne može biti niža od 10 miliona eura

– ponuđena vrijednost investicionog programa mora predvidjeti minimalna ulaganja ponuđača za: medicinsku opremu, u iznosu ne manjem od EUR 5 miliona eura, rekonstrukciju i adaptaciju objekata Društva, u iznosu ne manjem od 20 miliona eura.

Tenderska komisija neće razmatrati ponude koje ne ispunjavaju minimalne uslove. Naknada za tendersku dokumentaciju je 10 hiljada eura uz izjavu o povjerljivosti.

Učesniku na tenderu biće omogućen obilazak Društva i pristup sobi sa podacima od danas do 14. januara 2019. godine, a po dogovoru sa savjetnikom. Ponuda na tenderu se podnosi u skladu sa propisima i procedurom predviđenom u Tenderskoj dokumentaciji, koja mora biti dostavljena Tenderskoj komisiji do 14. januara 2019. god u 12 časova (po lokalnom vremenu). Tenderska komisija zadržava pravo da ovaj rok, po potrebi, izmijeni.

Uz ponudu, ponuđač uplaćuje depozit ili dostavlja garanciju za ponudu u korist Savjeta za privatizaciju i kapitatne projekte, u iznosu od 200.000 eura u formi bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv, koju je izdala banka koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor agenciji ili banke koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva od učesnika na tenderu.

Ponuđač sa kojim se potpiše ugovor o prodaji biće obavezan da iznos kupoprodajne cijene uplati u novcu, u roku određenom u Ugovoru o prodaji. Tenderska komisija za privatizaciju zadržava pravo da izmijeni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, uključujući i odredbe kojima su propisani određeni rokovi, navodi se u pozivu.

Za V tender o kupovini akcijskog kapitala Instituta dostavljena 3 pisma namjere

Za kupovinu akcijskog kapitala Instituta u državnom vlasništvu – 56,4%, zainteresovani su: International Hotel Property Limited – Engleska, Miroslav Marić iz Igala i Karlo Bocola, te kineska kompanija Affidea u saradnji sa partnerima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Na Montenegroberzi 30. avgusta je kupljeno 26% akcija Instituta Dr Simo Milošević, koje su bile u vlasništvu Vlade Srbije. Kompanija Ville Oliva, biznismena Žarka Rakčevića, za 99.217 akcija platila je 2.827.729 eura.

Podsjetićemo, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte početkom marta ove godine utvrdio je Prijedlog odluke o planu privatizacije, kojim je, između ostalog, predviđen početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za Institut Dr Simo Milošević i Hotelsku grupu (HG) Budvanka rivijera.

Već su propala četiri tendera za privatizaciju Instituta. Posljednji ugovor sa konzorcijumom IWG iz Londona Vlada je raskinula 2016. godine  zbog neispunjavanja ugovornih obaveza kupca, International Wellness Group Limited, kome je bila ponuđena cijena za akcije od samo 10,02 miliona eura.

8 Komentari

  1. Raspalimu buktinju otpora ulicom od igala do hotela plaze.Ne dozvolimo da i ovo ode kao i sve do sada sto su privatizovali.Mica i Katic da se ukljuce u pregovore i naprave isto sto i Dusko 2016.On je ucjenio Dps raskidom koalicije i izborima sto se posle dvije god i dogodilo,a vi mozete protestima.Ovo su nasi djedovi i ocevi sagradili u ono vrijeme nemastine 1954god.Igalo bez instituta je kao rucak bez hljeba.

  2. Neće valjda ovaj Filip Cepter da sredi banju kao što je to Duško Knežević napravio sa bolnicom Meljine. Za sada im je veoma slično da su obadvojica Tajkuni i da su obadvojica obećali dolazak svjetskog Džet Seta u Herceg-Novi. Ruku na srce i jedan i drugi su imali sve neophodno da dovode ličnosti iz svjetskog Džet Seta i da se nikada ne postide objekata koje obje institucije posjeduju u svojim dvorištima, ali ovaj Duško je tu dobro omanuo.

    13
    4

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code