Novska Skupština o zaradama i stanovima službenika i socijalno ugroženih, budžetu, izgradnji...

Novska Skupština o zaradama i stanovima službenika i socijalno ugroženih, budžetu, izgradnji komunalne infrastrukture

1535
2
Podijeli

so hn 070616Nastavljajući 22. redovnu sjednicu, odbornici u Herceg Novom izjasniće se o Odluci predsjednice o radnom vremenu od 21. juna ove godine. Tu je i Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika, kao i o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Herceg Novi. Skupština treba da raspravlja i o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg Novi za 2015. godinu, kao i o toku realizacije Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2016. Godine.

Predloženi dnevni red 23. sjednice obuhvata 13 tačaka, pored ostalog  predloge Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg Novi za 2015. godinu, o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture „Đenovići-Marići“ , kao lokalnog objekta od opšteg interesa. Predlog odluke o pokretanju postupka prodaje i prenosu ovlašćenja, Planirana  je i rasprava  o donaciji sredstava za nabavku sanitetskog vozila, o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji za sprovođenje regionalnog stambenog programa  u Crnoj Gori, te  o učešću Opštine Herceg Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika.

Picerija i restoran

Tu je i Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, socijalno društvene kategorije, Brana Rajlića iz Kotora i njegove porodice, kao i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program podizanja spomen-obilježja za 2016. godinu i saglasnost na Odluku predsjednice Opštine Herceg Novi o podizanju spomen-obilježja Radovanu Radu Ogurliću .

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code