NOVSKA SKUPŠTINA USVOJILA NIZ ODLUKA ZA BOLJU PRIPREMU SEZONE

NOVSKA SKUPŠTINA USVOJILA NIZ ODLUKA ZA BOLJU PRIPREMU SEZONE

79
0
Podijeli

Hercegnovski odbornici su u nastavku 7. redovne sjednice usvojili finansijki plan i program Turističke organizacije, sa 20 glasova za, 2 protiv i 9 uzdržanih. Tako je nakon 10 mjeseci odblokiran rad ove organizacije.

No, iako je većina odbornika konstatovala tokom rasprave da će biti potreban rebalans ovog budžeta, zaključak opozicionog odbornika (Demokrate HN) Mirka Mustura da se to i učini što hitnije, nije usvojen. Bilo je 20 uzdržanih glasova i 10 protiv.
Pred početak turističke sezone na zasjednaju su se našle i dvije veoma važne odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera, te o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata.
Sekretar za prostorno planiranje Mladen Kadić kao predlagač istakao je da će ova odluka omogućiti da se pripremi i bez većih problema uđe u turističku sezonu.
– Plan postavljanja tih objekata važi do aprila 2016. godine, što je dobro, inače bismo u suprotnom imali veće probleme jer bismo morali da radimo novu analizu prostora na čemu bismo izgubili mnogo vremena i nisam siguran na koji način bismo odgovorili na veliki broj zahtjeva za postavljanje privremenih objekata – kazao je Kadić.
Dragan Šimrak (SDP) je ustvrdio da donošenje ovih odluka može stvoriti sumnju da će doći do nekih koruptivnih radnji.
Po njemu, član 17. o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera, stvara takvu mogućnost jer postavljanje pomoćnih objekata može odobriti komisija.
Plan koji je donešen 2011. godine potrebno inovirati, ali isto tako i da se većina privremenih i montažnih objekata u Igalu nalazi u njemu.
Sekretar Kadić je upozorio odbornike da se riječi “korupcija, mito, kriminal” ne mogu koristiti uz njegovo ime, te da se na taj način ne može i neće razgovarati sa njim. On je istakao da je ovo iznuđena odluka zbog pripreme turističke sezone, ali da će se već u septembru i oktobru pristupiti izradi novog plana pa će se sa inoviranom odlukom relaksiranije ući u sezonu 2016. godine.
“Novi je potonuo i moram da se politički zahvalim prethodnoj vlasti na tome u kakvom je stanju ostavila grad, pa sve što mi budemo uradili osjetiće se, a uradićemo samo dobro za Herceg Novi. Grad nema definisan pravac razvoja i nema plansku dokumentaciju i zato se javljaju elementi korupcije i kriminala” – kazao je Kadić.
On je upitao svoje prethodnike zašto postoji preko 300 rješenja u oblasti urbanizama iz 2008. godine koji nisu završeni, te zašto su naplaćivali i trošili sredstva na ime nakande za opremanje građevinskog zemljišta, a nisu izdavali građevinske dozvole.
– Pred sudom su trenutno slučajevi u visini od 200 000 eura investitora koji traže povraćaj novca, a biće ih još – kazao je Kadić.
Dio političke polemike sekretara Kadića bio je razlog da odbornik Obrad Gojković (Demokrate Herceg Novog) bude uzdržan tokom glasanja za ove predloge odluka, iako je, kako je rekao, došao sa namjerom da ih podrži.
Odbornici su usvojili predlog odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera sa 18 glasova za 7 protiv i 4 uzdržana, kao i odluku o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata sa 14 glasova za, 7 protiv i 4 uzdržana.
Danas su usvojene i odluke o prenošenju prava davanja u zakup nepokretne i pokretne imovine na Direkciju za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, odluke o izmjenama i dopunama odluka kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje, i o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi.

Picerija i restoran

KO JE U KAFANI, A KO O TOME ZNA?

Naporan dan u Skupštini naveo je neke odbornike da izvjesno vrijeme navodno provedu u obližnjim ugostiteljskim objektima, što je one koji su ostali u klupama iziritiralo, pa nisu ispunjavali svoju odborničku dužnost da glasaju.
Predsjednik Skupštine Andrija Radman je javno naveo ko je u sali, a ne glasa, što je obaveza prema Poslovniku o radu. To je iznerviralo Obrada Gojkovića koji je konstatovao da “drugi sjede i piju u kafani”.
– Kako to znate, ako sjedite ovdje – upitao je Radman, na šta je Gojković odgovorio da ima informacije o tome.
– Aha…, znači vi imate svog odbronika koji takođe sjedi u kafani !? – kazao je Radman.
Inače, u hercegnovskom paralamentu uvedeno je elektronsko glasanje karticama, pa svakako odbornicima predstoji i navikavanje na ovakav sistem izjašnjavanja, jer je kod pojedinih odbornika iskazano negodovanje jer “ne vide kako je ko glasao”.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code