O TOKU PROJEKTA PORTONOVI IZ IZVJEŠTAJA ZA ZVANIČNE INSTITUCIJE

O TOKU PROJEKTA PORTONOVI IZ IZVJEŠTAJA ZA ZVANIČNE INSTITUCIJE

234
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orjenski bataljon”, Kumbor i Investicionim programom ugovorena je fazna realizacija projekta Portonovi.

Prve 4 godine od primjene Ugovora, predviđeni su pripremni radovi i izgradnja hotelskih sadržaja, u visini od 52 miliona eura. Cjelokupna investicija biće realizovana u periodu od 8 godina i iznosiće 258 miliona eura. Ovo se, pored ostalog, navodi u obimnom izvještaju o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orjenski bataljon” Kumbor, pripremljenom za Skupštinu Crne Gore. Dokumentom je obuhvaćen period od 9. februara 2013. godine, kada je počela primjena Ugovora do 1. avgusta ove godine.
Pripremni radovi (čišćenje lokacije od eksplozivnih naprava, rušenje 49 objekata, stabilizacija terena itd.) trajali su duže nego što je projektovano Investicionim programom. U skladu sa Ugovorom i Investicionim programom rok završetka prve faze projekta je februar 2017. godine. Prva građevinska dozvola investitoru Azmont Investments izdata je 27. januara ove godine. Ugovorom je definisano da će zakupnina za prvih 45 godina zakupa, u iznosu od oko 10. 868,490 miliona € biti realizovana odmah po stupanju na snagu Ugovora. Taj iznos je već u decembru 2012. godine postao dio budžeta Crne Gore.
Investitor je u 2013. godini potpisao Ugovor sa jednim od najvećih i najpoznatijih svjetskih operatora One & Only. Time je cjelokupni projekat dobio na vrijednosti, investicionoj, ali i promotivnoj za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
Tokom 2014. godine “Azmont investments” završio je čišćenje 187.000 m2 morskog dna od neeksplodiranih ubojnih sredstava i svih vrsta metalnog i nemetalnog otpada. Uklonjeno je 960 komada NUS, težine 9.674 kg, kao i 416.000 kg raznog metalnog i nemetalnog otpada;
Nastavljeni su radovi II faze izgradnje – postavljanje 984 šipa, potpisan ugovor za izvođenje grubih građevinskih radova sa kompanijom Bemax iz Podgorice. Obavljeno je istraživanje kvaliteta zemljišta u zapadnom dijelu zahvata plana, u zoni stanovanja malih gustina. Započete su aktivnosti na izradi idejnog projekta marine, saobraćajne i tehničke infrastrukture, idejnog projekta za kompleks mješovite namjene, marinu i hotel, a kasnije i za zapadne vile i gornje selo.
Sačinjeno je idejno rješenje hotela „One & Only”, a Hoffman & Janz iz Austrije, izabrani je projektant svih inženjerskih faza za parcelu Hotel One & Only.
Takođe, izvršeni su radovi na drenažnom sistemu oko crkve „Sveta Nedjelja”. Raspisan je tender za radove u zahvatu marine. Potpisan je Ugovor o komunalnim naknadama sa opštinom Herceg Novi za dio zone mješovite namjene, za 45.000 m2 BGP objekata i uplaćeno 2.342.748 € 16. decembra 2014. godine.
Potpisan je Sporazum o plaćanju naknade za izgradnju regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje, za investiciju na lokaciji bivše vojne kasarne u Kumboru i obavezama JP-a prema investitoru, a onda izvršene avansne uplate.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma je investitoru 12. novembra 2014. godine izdalo UTU-e za objekte u zahvatu Državne studije lokacije Sektor 5 – Izmjene i dopune, za prostor bivše kasarne Orjenski bataljon u Kumboru.
Mjesec kasnije “Azmont” je predao zahtjev za izdavanje prve građevinske dozvole za Donje naselje, na 45 000 m2 i dobio je dozvolu Ministarstva održivog razvoja i turizma 27. januara 2015. godine.

Picerija i restoran

ŠTA JE U KUMBORU URAĐENO OVE GODINE ?

Tokom 2015. godine, investitor je sprovodio aktivnosti na izradi glavnog projekta za prvu fazu izgradnje kompleksa Portonovi, nastavljene su pripremne radnje u stabilizaciji terena – postavljanje šipova i poboljšanje kvaliteta zemljišta za izradu fundamenata. Postavljeno je 487 šipova. Potpisan je ugovor za izvođenje građevinskih radova za izgradnju marine sa kompanijom Aquamont. Trenutno je u toku mobilizacija svih resursa izvođača, nakon čega će krenuti sa izgradnjom marine.

Završeni su radovi na istraživanju kvaliteta zemljišta u zapadnom dijelu zahvata plana, u zoni stanovanja malih gustina. Nastavljene su aktivnosti na izradi idejnog projekta marine.
U toku su aktivnosti na izradi projekta saobraćajne i tehničke infrastrukture, uz stalnu koordinaciju sa nadležnim organima i preduzećima.
Završeni su radovi na konstrukciji 4 zgrade na površini oko 45.000 m2.

ZAPOŠLJAVANJE I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Prema izvještaju investitora, na realizaciji projekta sada je zaposleno 65 lica – 55 u Azmont Investments-u i 10 Triangle Montenegro, dok je na građevinskim poslovima, i kompanije i podugovarača bilo zaposleno 445 lica, odnosno u izvještajnom periodu bilo je radon angažovano 500 lica na projektu izgradnje turističkog kompleksa PortoNovi.
Prema podacima Poreske uprave, ukupno plaćeni porezi i doprinosi za 56 zaposlenih lica u Azmont Investments-u, do 30. juna iznosi 5.033.867,58 €.
Prema informacijama iz Izvještaja kojeg je dostavio Azmont Investments, ta kompanija je kroz različite i brojne kampanje i sponzorstva dodatno investirala u crnogorsko društvo i lokalne zajednice. Dodatno, u okviru otvorene Azmont akademije u Bijelom Polju, do kraja 2014. godine, 300 lica je obučeno u oblasti građevine i time osposobljeno za dalji rad u ovoj i sličnim oblastima.
Za Mimoza Portonovi festival 2014. godine izdvojeno je 130,000 € ,a ove za isti festival 15,000. Za Građevinsko-naučnu radionicu-zlatno sponzorstvo iznosilo je 10,000 € a za vaterpolo reprezentaciju 150,000€. Podrška rukometnom klubu Bijelo Polje bila je 500 €. Ugovor na 5 godina – podrška Medical SPA asocijaciji je 35,000 €. Mediji, štampa edicije: Shakespeare (Vijesti) 14,280 €, strateško partnerstvo – Pobjeda 6,000 €, Dnevne novine 12,000 i knjiga Lazara Seferovića ”Veliki slikari Boke” 5,712.00 €. Ukupno je uloženo 378,492 eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code