Obaveze IWG i države do zatvaranja transakcije za prodaju Instituta Igalo

Obaveze IWG i države do zatvaranja transakcije za prodaju Instituta Igalo

1555
2
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_objekti_Institut_2Savjet za privatizaciju je na predlog Tenderske komisije za privatizaciju usvojio Izvještaj o rezultatima Javnog tendera za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala Instituta Dr Simo Milošević u Igalu, navodi se u Izvještaju o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, koji je danas usvojila Vlada.

U skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2014. godinu i odlukama Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera, Tenderska komisija za privatizaciju je, u saradnji sa odabranim finansijskim i pravnim savjetnikom Raiffeisen CENTROBANK, obavila aktivnosti na pripremi javnog tendera za prodaju 56,4806% kapitala akcionarskog društva Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr Simo Milošević Igalo, Herceg Novi.

Picerija i restoran

Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju od 8. maja 2014. godine, izvršeno je otvaranje dostavljene ponude učesnika na tenderu International Wellness Group Limited – London. Ponuđena cijena za akcije bila je 10,02 miliona eura.

Istaknuta je i namjera ponuđača da implementira investicioni program od približno 230 miliona eura, u razvoj postojećih i novih kapaciteta u periodu od osam godina. To uključuje investicije u fazu I, fazu II, Vilu Galeb, medicinski centar, sportsko selo&sportski centar, hotelski i relaksacijski centar i druge prateće sadržaje. Ulaganje u medicinsku opremu je 10 miliona eura.

Za segment socijalnog programa u ponudi je navedeno da se očekuje  da će doći do početnog smanjenjenja broja zaposlenih zbog modernizacije rada i zatvaranja određenih dijelova lokacije za vrijeme renoviranja i razvoja. Takođe, prihvaćena je obaveza da kompanija u periodu od najmanje tri godine od dana zatvaranja, primjenjuje postojeće kolektivne ugovore ili izmijenjene i dopunjene kolektivne ugovore predviđene Zakonom.

Planirano je da će se dugoročno broj  zaposlenih povećati kao i njihova kvalifikovanost. Prema predloženom razvojnom planu moglo bi biti zaposleno do 2.000 radnika. Medutim, očekuje se od Vlade da podrži ovaj proces promjena u zapošljavanju kroz dodatnu obuku i finansijsku pomoć, stoji u izvještaju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Kako se dalje navodi, Tenderska komisija je, uz uvažavanje preporuka privatizacionog Savjetnika, uputila zahtjev za dostavljanje razjašnjenja i prezentaciju ponude u cilju analize ponude i ocjene ispunjenosti kvalifikacionih uslova. Prezentacija ponude je održana 29. maja 2015. godine u Podgorici, u prisustvu predstavnika Tenderske komisije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, predstavnika ambasada Velike Britanije i SAD-a u Crnoj Gori i menadžmenta Instituta „Dr Simo Milošević” Igalo. U komunikaciji sa ponuđačem razjašnjeno je pitanje investicija za period od prvih 5 godina, koje uključuju ukupan iznos od 50 miliona eura.

U skladu sa odredbama Ugovora o kupoprodaji, u toku su aktivnosti na ispunjenju prethodnih uslova za zatvaranje transakcije. U okviru prethodnih uslova obaveze kupca su da obezbijedi odobrenje za koncentraciju kod Agencije za zaštitu konkurencije i da uplati kupoprodajnu cijenu, kao i da zaključi Memorandum o saradnji sa International Hospital Group limited. To je  specializovana institucija za oblast medicine, rehabilitacije i wellness usluga, koja realizuje preko 450 projekata u 49 zemalja za klijente i javnog i privatnog sektora i upravlja sa značajnim brojem projekata koji pružaju usluge fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije.

U okviru prethodnih uslova, obaveza prodavaca je da obezbijedi zaključivanje ugovora o korišćenju usluga Instituta sa Fondom za zdravstveno osiguranje, po istoj cijeni iz ranijeg Ugovora, na period od 4 godine, sa dovoljnim brojem noćenja, čime će se obezbijediti adekvatna usluga za crnogorske građane. Nakon perioda od 4 godine, obezbijediće se dovoljan broj noćenja za građane a cijene će biti definisane novim sporazumom Fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta. Obaveza prodavaca je i da obezbijede potpisivanje Aneksa na postojeći ili zaključivanje novog ugovora sa Univerzitetom Crne Gore o besplatnom zakupu objekata Instituta za potrebe Više terapeutske škole u Igalu. Takođe, obaveza prodavaca je da obezbijede sve neophodne dozvole i saglasnosti  nadležnih organa za obavljanje osnovne djelatnosti Instituta i korišćenje ljekovitog blata i mineralne vode i da obezbijede dugoročni zakup banjske plaže u saradnji sa Morskim dobrom Crne Gore.

Nakon ispunjenja prethodnih uslova, biće sprovedena procedura zatvaranja transakcije, kada će biti plaćena kupoprodajna cijena za akcije u iznosu od 10,02 miliona eura i biće izvršen prenos vlasništva nad akcijama.

2 Komentari

  1. “u ponudi je navedeno da se očekuje da će doći do početnog smanjenjenja broja zaposlenih zbog modernizacije rada i zatvaranja određenih dijelova lokacije za vrijeme renoviranja i razvoja.”

    “Planirano je da će se dugoročno broj zaposlenih povećati kao i njihova kvalifikovanost. Prema predloženom razvojnom planu moglo bi biti zaposleno do 2.000 radnika. Medutim, očekuje se od Vlade da podrži ovaj proces promjena u zapošljavanju kroz dodatnu obuku i finansijsku pomoć, stoji u izvještaju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.”

    Znaci li ovo da ce kvalifikovani otici da bi investirali u nekvalifikovane? Moze li neko da pojasni?
    0    0

Ostavite komentar

*

code