Obavezno: Aktivnosti zaštite bilja najaviti 48 sati ranije

Obavezno: Aktivnosti zaštite bilja najaviti 48 sati ranije

3
Podijeli

Korisnici koji tretiraju bilje sredstvima za zaštitu dužni su da te aktivnosti najave najkanije 48 sati prije početka, radi bezbjednosti građana koji žive u neposrednoj blizini površina koje se tretiraju, kao i radi bezbjednosti pčela, upozoravaju iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Obavještenja sa datumom i satom tretiranja, odnosno prskanja, nazivom sredstava za zaštitu bilja, mjestom tretiranja, imenom ili nazivom korisnika sredstava za zaštitu daju se pčelarima putem medija i web stranica.

Picerija i restoran

Ukoliko korisniku sredstava za zaštitu bilja pčelar nije poznat, dužan je da o tome obavijesti najbliže udruženje pčelara.

Ova aktivnost je posebno važna i kada se sredstva za zaštitu bilja koriste u blizini objekata u kojima žive ljudi, u kojima su smještene životinje, u blizini površinskih voda i javnih površina kao što su parkovi, dječja igrališta, rekreacioni i sportski tereni, škole, vrtići, bolnice, zdravstvene ustanove i slično.

U slučaju upotrebe sredstava za zaštitu bilja na porodičnim manjim gazdinstvima, korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su da obavještavaju lica koja mogu biti izložena dejstvu ovih sredstava u neposrednoj blizini mjesta upotrebe.

Iz Ministarstva napominju da su svi korisnici u obavezi da vode računa i o sopstvenom zdravlju, te da prilikom tretiranja koriste odgovarajuću zaštitnu opremu, a uređaje koji se koriste za primjenu sredstava za zaštitu bilja drže u ispravnom stanju.

Ovo je jedna od brojnih aktivnosti čiji je cilj informisanje zainteresovanih, zarad pružanja tačnih i objektivnih informacija o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa Nacionalnim planom za održivu upotrebu pesticida.

3 Komentari

Ostavite komentar

*

code