Obuka: Važno je naučiti kako koristiti sredstva za zaštitu bilja

Obuka: Važno je naučiti kako koristiti sredstva za zaštitu bilja

710
2
Podijeli

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove pozivaju sve korisnike sredstava za zaštitu bilja da podnesu prijave za pohađanje obuke za upotrebu ovih sredstva.

Radi  održive upotrebe pesticida i smanjenja eventualnih negativnih posljedica, Crna Gora je započela uspostavljanje EU sistema u prometu pesticide. Tako će sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja imaju legitimaciju da su prošla određenu obuku.

Picerija i restoran

Prijave za pohađanje prvog ciklusa obuka dostavljaju se do 31.marta 2017.godine. Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno blagovremeno obaviješteni, a dinamika obuka, koje će biti organizovane po regijama, zavisiće od broja podnesenih zahtjeva.

Popunjena prijava sa kopijom lične karte i dokazom o uplati takse u iznosu od 5 eura može se dostavljati poštom ili lično: u regionalnim kancelarijama Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju u Bijelom Polju, Beranama, Baru, Herceg Novom, Cetinju, Nikšiću i Podgorici, na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26 81000 Podgorica, elektronskom poštom na mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me ili   Fax-om: 020 621 008; 020 201 946.Kontakt telefoni: 020 201 945; 020 621 111

Nakon uspješno završenog kursa polaznicima se izdaje sertifikat o položenom specijalističkom kursu, na osnovu kojeg se upisuju u registar korisnika sredstava za zaštitu bilja.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na osnovu sertifikata izdaje  legitimaciju za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Podsjećamo da su Uprava i Ministarstvo tokom februara realizovali kampanju jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida u Crnoj Gori, koja se realizuje uz podršku EU projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori”. Potreba jačanja svijesti svih aktera u sistemu prometa i upotrebe pesticida, kao i njihova edukacija, naglašena je i Nacionalnom planu za održivu upotrebu pesticida, s ciljem da se smanji rizik za zdravlje ljudi, životinja i životne sredine, koji je povezan sa nepravilnom upotrebom pesticida.

Kako bi uspostavili sistem u kome će se eliminisati negativne posljedice korišćenja pesticida, neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge. Svi korisnici i distributeri treba da razumiju način i efekte upotrebe pesticida. Korak dalje u osiguravanju održive upotrebe pesticide, upravo je kupovina ovih sredstava uz legitimaciju koju će dobiti oni koji uspješno prođu obuku.

2 Komentari

  1. Odlično, bar će se znati koliko toliko šta jedemo, ali ne treba da zaboravimo i šta sama biljka vuče iz zemlje i kakva je ta zemlja sama po sebi, prvenstveno mislim na vodu koju biljka crpe iz nje.

Ostavite komentar

*

code