OPET PRODUŽEN ROK ZA ZAKUP LOKALITETA OD UŠĆA SUTORINE DO NJIVICA

OPET PRODUŽEN ROK ZA ZAKUP LOKALITETA OD UŠĆA SUTORINE DO NJIVICA

172
0
Podijeli

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte umjesto do 15. juna produžio je rok do 14. septembra za dostavljanje ponuda na tender za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma između Njivica i ušća Sutorine.

Krajnji rok za otkup tenderske dokumentacije, po cijeni od 10 hiljada eura, je 7. septembar do 16 sati. Zemljište se daje u dugoročni zakup na period od najmanje 31 do najviše 90 godina, sa obavezom finansiranja, projektovanja, izgradnje i upravljanja turističkim kompleksom.
Uz ponudu ponuđač mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju od 200 hiljada eura.
Učesnik na tenderu kvalifikovaće se ako ispunjava kvalifikacione uslove iz grupe A ili B. Uslovi iz grupe A su da to mora biti međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, kategorije najmanje četiri zvjezdice. Mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima sa najmanje četiri zvjezdice, da dokaže finansijsku sposobnost i da ima sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta i da je u posljednjoj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat i ukupan promet od najmanje deset miliona eura.
Uslovi iz grupe B podrazumjevaju da ponuđač mora imati vrijednost kapitala ili imovine pod upravljanjem od najmanje 50 miliona eura. On mora dokazati da je u posljednjoj poslovnoj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat i ukupan promet od najmanje 30 miliona eura.
Ponuđač, takođe, mora imati pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva hotelska kompleksa međunarodnih standarda od najmanje četiri zvjezdice.
Pored ostalog, ponuđač treba da ponudi fiksnu zakupninu po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos nije manji od jednog eura po kvadratnom metru zemljišta i 60 centi po kvadratnom metru akvatorijuma godišnje. Ponuđač treba da ponudi i varijabilnu zakupninu tokom bilo koje godine, izraženu u procentu od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda zakupca.
Preliminarni investicioni program i biznis plan treba da su sa minimalnom investicionom obavezom od 20 miliona eura, obezbijeđen činidbenom garancijom.
Lokacija koja se nudi u zakup obuhvata zemljište površine oko 30 hiljada kvadrata i prostor akvatorijuma od oko 17 hiljada kvadrata.
Lokacija je kolskim putem udaljena oko pet kilometara od centra Igala i oko devet kilometara od centra Herceg Novog i detaljno razrađena u okviru Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro. Obuhvata prostor koji je ograničen sa sjeverne strane plažom na lokaciji Pećine, sa zapadne putem za Njivice-Kobila-Prevlaka, sa južne naseljem Njivice i sa istočne strane obalom mora.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code