Opština priprema poklon-paketiće za novorođenčad

Opština priprema poklon-paketiće za novorođenčad

3210
1
Podijeli

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za javnu nabavku  paketa za bebe, procijenjene vrijednosti 10 hiljada eura sa PDV-om. Neophodna količina paketa je minimum 400 komada. Pojedinačne isporuke zavise od broja novorođenih beba i obavljaće se sukcesivno prema narudžbi naručioca.

Ilustracija

Riječ je o poklon paketićima roditeljima beba rođenih u ovoj godini.

Picerija i restoran

Prema specifikaciji, paketić između ostalog treba da sadrži: pelene od 4 – 9 kg, bebi šampon, kupku, peškir za bebe sa kapuljačom, benkice, aspirator, termometar i drugo.

Ponuda važi 60 dana od dana javnog otvaranja. Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja  u periodu njenog važenja i 7 dana nakon isteka.

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 h zaključno sa 11.aprilom ove godine do 9 sati na arhivi Opštine, Trg Maršala Tita br 2, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na istoj adresi.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 11. aprila u 9.30 h u prostorijama opštine Herceg Novi, kancelarija br.68, sprat II. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

1 komentar

  1. Da nesto i lijepo covjek procita?Sta se podrazumjeva pod tim,,i drugo” u paketicima? Kada se obezbjede paketici,koja je procedura da ih roditelji novorodjencadi dobiju?

Ostavite komentar

*

code