Opština Tivat izdvaja skoro 60 hiljada eura za NVO

Opština Tivat izdvaja skoro 60 hiljada eura za NVO

649
0
Podijeli

Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu, Opština Tivat je usmjerila 49.980 eura na adresu 27 nevladinih organizacija, koje su konkurisale za taj novac. Tim povodom  u zgradi Opštini Tivat, predstavnici NVO sektora potpisali su ugovore sa Opštinom.

„Podrška koju opština pruža NVO sektoru rezultat je prepoznavanja značaja istog. Jak i stabilan NVO sektor jednog grada ekvivalent je uspješnoj lokalnoj upravi. Aktivan NVO sektor sa kvalitetnim programima, jedan je od glavnih pokretača društvenih zbivanja u lokalnoj zajednici. Imajući sve ovo u vidu, Opština Tivat će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama, i kao i do sada odgovaraće na potrebe iskazane od strane ovih organizacija“, naveo je potpredsjednik Opštine Ilija Janović.

Picerija i restoran

Predsjednica Komisije za dodjelu sredstava Rajka Jovićević, navela je da su dva projekta odbijena i obrazložila ovakvu odluku Komisije, koja nije bila laka. Ipak, Komisija je nastojala da bar u nekom dijelu podrži relizaciju što više projekata.

Sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti u Opštini Tivat, Dubravka Nikčević podsjetila je da je u proceduri izrada nacrta novog Zakona o nevladinim organizacijama, te da će jednom usvojen ovaj zakon izazvati izvjesne promjene u domenu rada komisije i postojeće Odluke o raspodjeli sredstava.

„Opština Tivat i Sekretarijat na čijem sam čelu, svakodnevno ulažu napore da komuniciraju sa NVO sektorom i da budu otvoreni, ostvarujući partnersku saradnju. Vid naše saradnje jesu i projekti koje kandidujete“, podsjetila je  Nikčević.

Jedan od zaključaka Sekretarijata i Komisije jeste da je velika većina projekata, čak 80% usmjereno na oblast kulture, pa je preporuka lokalne uprave za veće angažovanje  NVO sektora u domenu socijalne i dječje zaštite, ekologije i drugih projekata za ostavrenje  strateških ciljeva Opštine.

Opština Tivat već tradicionalno svake godine budžetom opredjeljuje sredstva za podršku NVO sektoru. Ove godine opredjeljeno je ukupno 60.000 eura. Preostalih 10.020 eura biće raspodjeljeno po osnovu II Konkursa čije je raspisivanje planirano za treći kvartal 2017. godine.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code