Opština Tivat primjenjuje sistem 48

Opština Tivat primjenjuje sistem 48

835
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

sistem-48-tivatOd danas je i Opština Tivat bliža građanima i njihovim potrebama zahvaljujući Sistemu 48, koji je razvila u saradnji sa firmom Digital Solution Montenegro.

Riječ je o informacionom sistemu pomoću kojeg građani na jednostavan način mogu prijaviti komunalni problem i tako ostvariti komunikaciju sa nadležnom službom. Cifra 48 u nazivu sistema predstavlja broj časova, odnosno vremenski rok u okviru kojeg se prijavljeni problem rješava ili se makar dobija povratna informacija o toku njegovog rješavanja. Rok od 48 časova teče radnim danima od trenutka prijave administratora sistema.

Picerija i restoran

“Prednosti ovog sistema, pored jednostavnog prijavljivanja komunalnih problema, su višestruke”, ističe rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove, Goran Božović:

“Na ovaj način opština Tivat podstiče efikasniji, odgovorniji i transparentniji rad nadležnih službi. Iz ovoga proističe racionalniji utrošak resursa,lakša kontrola rada nadležnih službi i bolja koordinacija rada Opštine sa nadležnim službama.Kroz primjenu sistema 48 stvorićemo vrijednu informacionu bazu podatka na osnovu koje sa lakoćom možemo usavršavati poslovanje, planirati sredstva i izrađivati programe rada. Naš glavni cilj, u konačnom, jeste zadovoljan građanin“ – poručuje Božović.

Problem se može prijaviti u samo par koraka na web adresi tivat.sistem48.me. Potrebno je odabrati dugme Nova prijava, zatim izabrati kategoriju komunalnog problem i precizno ga opisati. Neophodno je unijeti tačnu adresu na kojoj je problem uočen, dok su opciona polja koja mogu i ne moraju biti popunjena, polja u koja se može dodati fotografija problema, i unijeti kontakt podaci,kao i željeni način obavještavanja o samom problemu. Pritiskom na dugme Pošalji problem će biti prijavljen. Aplikacija je u potpunosti prilagođena radu na mobilnim uređajima (pametni telefon, tablet, i sl.).

Komunalni problem može se prijaviti i na email adresu tivat@sistem48.me, odnosno putem telefonskih brojeva +382 (0)32 661 361 i +382 (0)69 382 000. Prijavu problema je moguće obaviti i pomoću SMS poruke, odnosno putem Viber-a, na prethodno navedenom broju.

Sistem je dostupan 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code