Opština traži konsultante za komunikacionu strategiju

Opština traži konsultante za komunikacionu strategiju

1088
4
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_objekti_opstina_hn_8Opština Herceg Novi raspisala je tender za obavljanje usluga strateških PR aktivnosti, što spada u kategoriju javnih nabavki i sa  PDV-om treba da košta 22 hiljade eura.

Kako se navodi u tekstu, zainteresovani treba da se oslone na usvojene smjernice iz komunikacione strategije. Sve predložene aktivnosti, grupe aktivnosti i kampanje, Opština ocijenjuje kao veoma poželjne, a mnoge su već ušle u realizaciju ili aktivnu pripremu.

Picerija i restoran

Kao ključne aktivnosti zaintersovani konsultanti, osim ustanovljenih press konferencija, moraće da predlažu još po jedan redovni događaj: neformalne redovne susrete sa novinarima i urednicima, organizacija specijanih događaja na 15 tema definisanih strategijom – Herceg Novi, grad zelenila, investicije u Herceg Novom, unaprjeđenje službe Komunalne policije, vodosnabdijevanje grada, kulturni projekti grada. Tu se podrazumijevaju i aktivacije na društvenim mrežama, Dan otvorenih vrata Opštine, partnerstva sa nevladinim organizacijama u cilju pridobijanja povjerenja najšireg sloja građanstva, sastanci sa predstavnicima Mjesnih zajednicia i slično.

Konsultanti treba da organizuju medija trening, koji će biti realizovan za predstavnike naručioca, sa pažnjom na sticanje i unaprjeđivanje vještina prezentovanja u toku medijskog nastupa, posebno pred kamerom. Plan obuhvata i angažovanje kamermana sa opremom (kamera, rasvjeta) kako bi se u toku treninga simulirali uslovi TV studija.

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Rok izvršenja ugovora je godina od dana zaključenja Ugovora sa odabranim ponuđačem. Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa 31.oktobrom do 9 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 31. oktobra  u  9:30 časova, u prostorijama opštine Herceg Novi, kancelarija br. 68, sprat II, na adresi: Trg Maršala Tita br. 2

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

4 Komentari

  1. @Novi

    Zato sto ce srecni dobitnik pozicije konsultanta za PR dobiti 22 000 eura za godinu dana posla koga ce, kao sto u konkursu pise, obavljati kroz konsultacije preko Skajpa jednom nedeljno.

    Komedija.
    0    0

Ostavite komentar

*

code