Osnovana Radio mreža za opasnost Crne Gore

Osnovana Radio mreža za opasnost Crne Gore

1
Podijeli

Nakon više mjeseci pripreme, konačno je i formalno počela sa radom Radio mreža za opasnost Crne Gore. To je posebna radna grupa radio-amatera koju je formirala Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta MARP, nacionalnog udruženja koje predstavlja crnogorske radio-amatere u Međunarodnoj radio-amaterskoj uniji (IARU).

– Učešće u humanitarnim vezama je jedna od najprepoznatljivijih aktivnosti radio-amatera kod šire javnosti, a u našoj istoriji najpoznatiji primjer gdje su radio-amateri kroz uspostavljanje radio mreže za opasnost (RMZO) pokazali svoj značaj je zemljotres koji je zadesio Crnogorsko primorje 1979. godine kada je gotovo jedini funkcionalan sistem komunikacije bio upravo infrastruktura radio-amatera – podsjeća Marko Tomašević iz NVO MARP

Picerija i restoran

Prema kodeksu radio-amatera (HAM spirit), učešće u humanitarnim vezama ne samo da je poželjno već je na neki način i društvena obaveza svakog radio-amatera.

Cijeneći ovu vrstu radio-amaterskih aktivnosti, inicijativa koju je krenula upravo od zvaničnih službi koje se bave civilnom zaštitom, a prepoznao MARP, pretočena je u formiranje posebne radne grupe “Radio mreža za opasnost Crne Gore”.

– Saradnja hercegnovskih radio-amatera sa lokalnom Službom zaštite i spasavanja postoji već nekoliko godina. Sada je ona ojačana upravo ovim nacionalnim koordinacionim tijelom čiji je osnovni cilj okupljanje što većeg broja crnogorskih radio-amatera radi zajedničke edukacije, organizovanja vježbi, kao i djelovanja u stvarnim situacijama elementarnih nepogoda ili većih katastrofa.

Onda kada je potrebno uspostavljanje adekvatne infrastrukture za razmjenu poruka humanitarnog karaktera (humanitarne veze radio-amatera), a sve na osnovu već dokazanog modela i želje da se takav model primjeni na teritoriji cijele Crne Gore – objašnjava Tomašević.

U okviru samih priprema za formiranje Radio mreže za opasnost Crne Gore, MARP je pomogao osnivanje dva dobrovoljno vatrogasna društva, DVD Bijela i DVD Luštica. Donirao je kompletnu radio opremu potrebnu za njihov rad, kao i postavljanje posebnog repetitora na Obosniku (poluostrvo Luštica) za potrebe vatrogasaca i volontera. Oni su tokom prošlog ljeta za vrijeme velikih požara na teritoriji Boke Kotorske u više navrata koristili i radio-amatersku infrastrukturu radi razmjene informacija i koordinacije sa radio-amaterima koji su bili u pripravnosti gotovo 24 časa u cijelom tom periodu.

– Imajući u vidu da se bliže visoke temperature koje mogu prouzrokovati ponovne požare na teritoriji Crne Gore, radna grupa će u narednom periodu raditi ubrzanim tempom kako bi se sa ostalim službama i dobrovoljnim organizacijama adekvatno pripremila za eventualno djelovanje ukoliko se takva potreba ukaže – napominje Tomašević.

Pravo na učešće u Radio mreži za opasnost Crne Gore imaju svi radio-amateri sa prebivalištem u Crnoj Gori, bez obzira da li su pridruženi članovi MARP-a. Inače, MARP je preuzeo na sebe pokrivanje svih administrativnih i drugih troškova za funkcionisanje ove radne grupe.

Više informacija o Radio mreži za opasnost Crne Gore i učešću u njenom radu možete pronaći na zvaničnoj interenet stranici MARP-a.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code