OTVORENA 4 TURISTIČKA BIROA ZA PRIJAVU BORAVKA TURISTA, A PROBLEMA JOŠ IMA

OTVORENA 4 TURISTIČKA BIROA ZA PRIJAVU BORAVKA TURISTA, A PROBLEMA JOŠ IMA

146
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Turistička organizacija Herceg Novi otvorila je danas četiri turističko informativna biroa: u Igalu – preko puta TC “Galeb”, na Škveru – Šetalište Pet Danica preko puta plaže “Boka”, u Meljinama – iznad kružnog toka i u Kamenarima – 500 m prije trajekta, kod autobuskog stajališta.

Nova v.d. direktorka Bojana Blagojević, za koju znamo samo po potpisu današnjeg saopštenja i koja je zamjenila Natašu Martić, napominje da je radno vrijeme biroa svakog dana, osim nedjelje od 8 – 20 h. Pored pružnja informacija gostima u Turističko informativnim biroima od danas se obavlja i prijava boravka turista, a to je izgleda velika bolna tačka. Negoduju privatni izdavaoci, gosti, a i turističke agnecije koje su ostale zbog novih zakonskih rješenja bez dodatnog posla i zarade. U e-mailu, kojeg smo dobili od jedne Novljanke, slikovito je predstvljen problem:
– Poslala sam goste u Mup da se prijave. Poslije dva sata vraćaju se ljuti, jer od danas prijavu rade u turističkim biroima i uzalud su čekali. Kreće potraga za mjestima prijave boravka, zajedno sa gostima. U turističkom informativnom centru u Igalu, preko puta Barona, drugi problem. Opet red i gosti već umorni i iznervirani ne žele čekati. Ne mogu ni ja, jer imam druge obaveze. Čime su ovakvo stanje prilikom prijave zaslužili privatni izdavaoci? Mi naše obaveze plaćamo, a sada smo dovedeni u situaciju da molimo da platimo boravišnu taksu. Kažu nam da kupimo aparat od 100 eura za digitalnu prijavu, a mi smo već pravili pečate za 30 eura uzalud. I ako kupimo to treba instalirati i znati upotrebljavati, a većina to nije u stanju. Ko misli o nama koji smo godinama unazad pokretači turizma u ovom gradu? – pita se naša sugrađanka.
No, iz Turističke organizacije maločas je samo stiglo saopštenje o proceduri prijave boravka gostiju.
PROCEDURA
Prema važećim propisima u Crnoj Gori, svi strani državljani, kao i crnogorski državljani sa mjestom prebivališta van teritorije Crne Gore, su dužni da se prijave u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju. Prijavu boravka obavlja davalac smještaja. Ukoliko navedena lica ne borave u turističkim smještajnim objektima dužni su sami da obave prijavu.
Prilikom prijave boravka potrebno je priložiti podatke o stanodavcu (ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona, kao i lični dokument), list nepokretnosti ili rješenje o izdavanju smještaja. Takođe i podatke o gostu: pasoš ili drugi dokument sa kojim je gost prešao granični prelaz, kao i period boravka na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Boravišna taksa iznosi 0,50 € po danu za period do 15. juna, a od 15. juna – 15. septembra 2015. godine, boravišna taksa iznosi 0,70 € po danu po osobi.
Davalac smještaja je dužan uplatiti boravišnu taksu na žiro račun: 530–9063205-80 i prilikom prijave boravka dostaviti ovjereni prepis naloga. U suprotnom neće biti moguće izvršiti prijavu boravka.
Boravišnu taksu ne plaćaju: djeca do 12 godina starosti, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.), lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, zatim strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code