OTVORENO SEDAM TURISTIČKO INFORMATIVNIH BIROA, U PRIPREMI JOŠ ČETIRI

OTVORENO SEDAM TURISTIČKO INFORMATIVNIH BIROA, U PRIPREMI JOŠ ČETIRI

175
0
Podijeli

Turistička organizacija otvorila je od Igala do Bijele još sedam mjesta na kojima će stanodavci moći da prijave goste i na kojima će turisti dobijati informacije o ponudi grada.

Pored pet postojećih, Turističko informativni punktovi otvoreni su još u Mjesnoj zajednici Igalo, na Savini – pored supermarketa Škorpion, kao i u prostorijama Mjesnih zajednica Zelenika, Kumbor,Đenovići, Baošići i Bijela.
Iz Turističke organizacije navode da je u pripremi i otvaranje Turističko-informativnih biroa: na Toploj, na Kamenom, na Luštici, i u Igalu na Čeprnjić krivini.
Već mjesec rade biroi preko puta TC “Galeb” u Igalu, u centru grada – na Trgu Nikole Đurkovića, na Škveru – Šetalište Pet Danica preko puta plaže “Boka”, u Meljinama – iznad kružnog toka, na putnom pravcu prema Sitnici i u Kamenarima – 500 m prije trajekta kod autobuskog stajališta.

Picerija i restoran

ŠTA JE POTREBNO ZA PRIJAVU GOSTIJU?

Prema važećim propisima u Crnoj Gori, svi strani državljani, kao i crnogorski državljani sa mjestom prebivališta izvan teritorije Crne Gore, dužni su da se prijave u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju. Prijavu boravka obavlja davalac smještaja.
Ukoliko navedena lica ne borave u turističkim smještajnim objektima dužni su sami da obave prijavu.
Prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

Podatke o stanodavcu: ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona, kao i lični dokument, list nepokretnosti ili rješenje o izdavanju smještaja

Podatke o gostu: pasoš ili drugi dokument sa kojim je gost prešao granični prelaz

Period boravka na teritoriji Opštine Herceg Novi

Boravišna taksa iznosi 0,50 € po danu za period do 15. juna, a od 15. juna – 15. septembra 2015. godine boravišna taksa iznosi 0,70 € po danu po osobi.
Davalac smještaja je dužan uplatiti boravišnu taksu na žiro račun: 530–9063205-80 i prilikom prijave boravka dostaviti ovjereni prepis naloga. U suprotnom neće biti moguće izvršiti prijavu boravka.
Boravišnu taksu ne plaćaju:
djeca do 12 godina starosti; lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu; lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana; lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr. lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije; učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija; strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeniplaćanja taksa; strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći).
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code