Ove godine 1,38 miliona eura za konzervatorske i projekte očuvanja baštine

Ove godine 1,38 miliona eura za konzervatorske i projekte očuvanja baštine

1
Podijeli

Predloženi  projekti iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti, koje će realizovati ove godine nacionalne i lokalne javne ustanove, organi državne uprave iz oblasti kulturne baštine, koštaju 1.138.833 €, od čega 420.000 € iz namjenskih sredstava. To je dio programa zaštite i očuvanja za 2018. godinu, koji je usvojen  na posljednjoj sjedniciVlade, 29. decembra.

U okviru konzervatorskih projekata i sprovođenja konzervatorskih mjera u planu je konzervacija fonda PUMA – Političko-upravni mletački arhiv CG, a nosilac posla je Ministarstvo kulture. Realizator je Državni arhiv, odsjek Herceg Novi, dok je saradnik Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Vrijednost konzervacije procijenjena je na 4 hiljade eura. U obrazloženju se kaže da Fond Političko-upravni mletački arhiv datira iz perioda uprave Mletačke Republike, 1687-1797. godine. Dokumentuje organizaciju i rad javne uprave, kao i stanje društvenog života na području Opštine Herceg Novi i šire. Na osnovu konzervatorskog projekta sprovešće se odgovarajuće konzervatorske mjere, te na taj način omogućiti njegova adekvatna zaštita i spriječiti dalje propadanje.

Picerija i restoran

U okviru popularizacije i prezentacije kulturne baštine, za digitalizaciju dijela rukopisne zaostavštine dr Lazara Tomanovića opredijeljeno je 2 hiljade eura. Nosilac posla je Ministarstvo kulture, a realizator JU Gradska biblioteka i čitaonica Herecg Novi, uz saradnju JU Narodnog muzeja Crne Gore.

U obrazloženju se kaže da se rukopisna zaostavština dr Lazara Tomanovića čuva u Bibliotečko-arhivskom odjeljenju Narodnog muzeja Crne Gore, a digitalizacijom će biti iskorišćena za popunjavanje Zavičajne zbirke Boke Kotorske, Gradske biblioteke i čitaonice u Herceg Novom. Grtađa obuhvata oko 3.000 stranica, a projekat će se realizovati u skladu sa Pravilnikom o nacionalnim standardima za digitalizaciju bibliotečke građe, kroz postupke skeniranja, digitalnog fotografisanja, kontrole digitalizovanog materijala, provjere ispravnosti digitalnog dokumenta, kvaliteta skenova, dodjeljivanja deskriptivnih metapodataka, arhiviranja digitalizovanih dokumenata i prezentacije na sajtu biblioteke.

JU Pomorskom muzeju Crne Gore opredijeljeno je 1000 eura za izložbu „Boka Kotorska okom fotografa Laforesta“. Na izložbi će biti predstavljene fotografije i negativi na staklu, kao i album sa fotografijama narodnih nošnji, koje su radili Franc Teodor Laforest i Feniks Laforest, početkom XX vijeka. Ova građa, koju je porodica Laforest donirala Pomorskom muzeju, u dosadašnjem periodu nije bila dostupna široj javnosti, sa izuzetkom manjeg dijela koji je obrađen i publikovan u Godišnjaku Pomorskog muzeja.

U Izvještaju o realizovanim projektima tokom prošle godine, koji je usvojila Vlada, navodi se da je  JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore,  u periodu od 23. septembra  do 17. oktobra prošle godine,  sprovela  I fazu podvodnih arheoloških istraživanja u Hercegnovskom akvatoriju na 18 lokaliteta.  To su amforišta:  Njivice, Žanjice, patrolni brod, Ostrvo Lastavica, Mamula, Karatoč, Kumbor,  zaliv Trašte, Uvala Bigova, Ostrvo cvijeća, Prevlaka, Uvala Dobra luka,  Rt Arza, Male Rose,  Rose, sidrište  Ostrvo Sv.Marko,  Rt Kabala, galijun Higins 78, 1, Higins 78, 2, parobrod Tihani.

Ronilačka prospekcija obavljana  je do dubine od 40 m, u skladu sa ronilačkom kategorijom. U okviru podvodnog rekognosciranja napravljen je obilazak i otkrivanje arheoloških struktura, obilježavanje i osiguravanje lokaliteta u toku istraživanja, GPS pozicioniranje, utvrđivanje stanja, karaktera nalazišta i prostorinih granica za svaki utvrđeni lokalitet zasebno. Projekat je značajan sa aspekta sistematskog prikupljanja i obrade novih podataka o ovim lokalitetetima.

1 komentar

  1. Vidim da je veza sa ovim člankom i članak o sidru nekog Rusa Beljakova. A danas sam, na Božin dan “putario” Herceg Novim. Uvijek svojim prijateljima šaljem slike HN, jer je to moj rodni grad i smatram se autohtonim Bokeljom. Uvijek šaljem slike livenih topova, sidara ispred crkve Sv . Jeronima. Vidim da je to vlasništvo Rusa, Beljakova. E, pa, gospodo, taj Rus je uradio više za promociju HN nego mnoge institucije i znani i neznani. Kapu mu vazda skidam. Ne poznajem ga.

    14
    3

Ostavite komentar

*

code