PO VLADINOM PROGRAMU PRIPREMA ZA SEZONU U HERCEG NOVOM BI TREBALO DA...

PO VLADINOM PROGRAMU PRIPREMA ZA SEZONU U HERCEG NOVOM BI TREBALO DA SVE ZABLISTA

136
0
Podijeli

lanom priprema turističke sezone za 2014. i 2015. godinu Vlada je obuhvatila aktivnosti na pripremi ljetnje turističke sezone i definisala nosioce i rokove za njihovu realizaciju.

Pred Herceg Novim su brojne aktivnosti koje valja završiti do početka sezone, ali već se zna da neke kasne ili se od njih odustalo.
Tako se u ovom Vladinom programu nalazi rekonstrukcija i proširenje dijela Šetališta Pet Danica od restorana „Mimoza” do objekta „Galeb” u Igalu u dužini od 365 m, sa napomenom da se sve završi do maja. Od ovog posla se već zna da neće biti ništa, te da će početi tek nakon sezone.
Predviđeno je i saniranje trotoara u ulici Orjenski bataljon i kod Bolnice Meljine i prilagođavanje licima sa invaliditetom, sanacija
ploča na Šetalištu, puta kroz Lušticu i prema Žanjicama.
Uređenje starog tunela Meljine – Zelenika podrazumjeva asfaltiranje i osvjetljenje. Tu je i kvalitetno pripremanje tvrđava Forte mare i Kanli kula za potrebe izvođenja programa, a pored redovnog održavanja Dvorane Park i Doma kulture u Bijeloj treba pripremiti otvorene scene za izvođenje programa. Naloženo je u startu suzbijanje pojave nelegalnog zauzimanja javnih površina, na Šetalištu i zelenim ogradama, posebno u Igalu.
Naglašava se u planu pripreme sezone da hotelska preduzeća i Institut „Dr. Simo Milošević” planiraju da prema sopstvenim mogućnostima, pripreme objekte za sezonu 2014. godine.
„Carine” doo će nastaviti sa izgradnjom, rekonstrukcijom i uređenjem hotela „Delfin” i to: zatvorenog bazena, spa i kongresnog
centra, predsezonskom uređenju i opremanju plaže. Planirana ulaganja u 2014. godinu iznose 1 milion eura.
„Hunguest hotel sun resort” je već započeo sukcesivno renoviranje po objektima. Rade se i remontni na pumpama i podstanicama bazena, kao i remont sistema za hlađenje i grijanje. U objektima „Club hotel Riviera” doo, predsezonske pripreme odnose se na pojačano uređenje objekata i plaže. „Vektra Boka” AD će aktivnosti usmjeriti na uređenje hotela „Plaža” i većeg broja ugostiteljskih objekata na području Opštine.
Predviđena je i sanacija i uređenje muzeja „Štumberger” i održavanje parka bivšeg hotela „Boka”.

Picerija i restoran

PRIORITETI: VODA, ČISTOĆA, RASVJETA, PUTEVI I BOLJE SNABDIJEVANJE STRUJOM

Vlada je naložila i nastavak aktivnosti na relaizaciji potpisnaog ugovora sa Regionalnim vodovodom o isporuci predviđenih količina vode i o stavranju uslova za snabdijevanje vodom Luštice.
Na održavanje čistoće grada i rekonstrukcije javne rasvjete odnosi se najviše preporuka Vlade. Tako se predlaže sagledavanje mogućnosti za donošenje projektne dokumentacije za izgradnju podzemnih prostora za smještaj kontejnera na pojedinim lokacijama užih gradskih zona Igalo i Herceg Novi, a na području rivijere treba planirati njihovu izgradnju u toku radova na kanalizacionoj mreži i kod izgradnje većih objekata, radi smanjenja troškova.
Pojačanom rekonstrukcijom i sanacijom postojeće mreže javne rasvjete biće obuhvaćene dionice: Milašinovića most – Škver,
Đenovići – Baošići – Bijela (obala), dio starog grada, Manastirska ulica, Obala Nikole Kovačevića, lokacija oko Dvorane park. Postavljanje nove rasvjete na dijelu ranije rekonstruisanih ulica Save Kovačevića i Braće Grakalića, kao i na dionici šetališta Milašinovića most – Igalo, u ulici Braće Pedišića – Meljine, na dijelu obalnog puta hotel „Delfin” – hotel „Park”, Bijela i javne rasvjete na Podima.
Do početka ljetnje turističke sezone 2014. godine Sektor za održavanje 35/10 kV je planirao redovan remont svih trafostanica 35/10 kV i DV 35 kV u primorskim elektrodistribucijama.
Ukupna procijenjena vrijednost planiranih poslova iznosi 300.000,00 eura. Za pripremu ljetnje turističke sezone planirane su aktivnosti u Herceg Novom na rekonstrukcijma Trafo stanica “Prvoborac”, “Kula Dubravica”, “KMBTS Žvinje”, “MBTS Bijela školjka” i TS S.Bujajić.
Kao i izgradnja “NDTS Podi 2 “i kV “Mardari”. Ukupna procijenjena vrijednost planiranih radova je 249.000,00 eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code