Podrška Evropske komisije u suzbijanju nelegalnog ribolova

Podrška Evropske komisije u suzbijanju nelegalnog ribolova

2
Podijeli

Crna Gora će od Evropske komisije imati podršku u suzbijanju nelegalnog ribolova u sklopu usklađivanja sa zajedničkom ribarskom politikom EU i podizanjem konkurentnosti sektora ribarstva. To je poručeno sa međunarodne radionice o nelegalnom ribolovu (IUU ribolov), u Podgorici.

Cilj radionice je da se zemlje učesnice upoznaju sa  primjenom evropskog zakonodavnog okvira i ciljevima  IUU ribolov, kao i da se intenzivira saradnja zemalja u borbi protiv ovih izazova, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Picerija i restoran

Nelegalni ribolov u svim zemljama Mediterana, pa i Crnoj Gori prepoznat je  kao ozbiljan problem koji utiče na očuvanje i održivo upravljanje resursima ribe, kao i na stanje tržišta proizvoda ribarstva, istakla je otvarajući skup  generalna direktorica Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Slavica Pavlović.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u junu prošle godine formiralo je radnu grupu, čiji su članovi predstavnici svih relevantnih državnih i naučnih institucija kao i predstavnici NVO sektora i grupe građana, podsjetila je ona. Dosadašnje aktivnosti dale su pozitivne rezultate u zajedničkoj borbi protiv nelegalnog ribolova.

Evropska unija djeluje u borbi protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, koji sve više osiromašuje mora, uništava staništa i stavlja legalne ribolovce u neravnopravan položaj, naglasio je u ime Generalnog direktorata za Ribarstvo Evropske komisije, Stilianos Mitolidis.  On je kazao da Evropska unija nastoji da izgradi blisku saradnju sa svim susjedima kako bi spriječila sve vrste nelegalnog ribolova. Na radionici u Podgorici obezbijeđena je sveobuhvatna obuka o pravnoj tekovini EU u ovoj oblasti, a čuće se i iskustva zemalja kao što su Slovenija, Španija i Holandija.

Savjetnik za ribatstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Deniz Frljučkić prezentovao je stanje u oblasti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori kojima se bori protiv nelegalnog ribolova. Takođe, predstavio je i sistem monitoringa i kontrole ribolovnih aktivnosti, koji je u proteklih desetak godina razvijen uz podršku EU i drugih donatora.

Crna Gora je u procesu implementacije svih neophodnih mehanizama za borbu protiv nelegalnog ribolova koje propisuje zajednička ribarska politika, svjesna da treba da radi i dalje na unapređenju administrativnih i tehničkih kapaciteta za kontrolu.

Dvodnevnu međunarodnu radionicu organizuje  EK  i Instrument za tehničku pomoć (TAIEX) . Na skupu učestvuje 29 delegata iz sedam država: Crne Gore, Turske, Bosne i Hecegovine, Makedonije, Srbije, Albanije i Kosova.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code