Podrška za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i stočnog fonda

Podrška za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i stočnog fonda

0
Podijeli

Objavljen je javni poziv Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2018. godinu, za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2018. godinu.

Poljoprivredni proizvođači mogu nabaviti aparate za mužu sa pulsatorom, opremu za hlađenje mlijeka, sredstva za kontrolu prisustva somatskih ćelija i sredstva za dezinfekciju vimena prije i poslije muže, takođe, mogu ostvariti podršku do 4.800€, odnosno 5.600€ za mlade poljoprivrednike, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Picerija i restoran

Podrška iznosi 60% od ukupne vrijednosti investicije, odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

Za podršku po ovom javnom pozivu mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama, kao i ona koja se bave proizvodnjom mlječnih proizvoda, ili su ostvarili podršku Ministarstva za nabavku priplodnih grla preko javnog poziva za unapređenje stočnog fonda za 2015, 2016, 2017 i 2018. godinu, MIDAS 4 ili nekog od IPARD like javnih poziva. U Registru poljoprivrednih gazdinstava moraju biti registrovani u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrške je 30. jun 2018. godine. Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani proizvođači, kao i zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Podrška unapređenju stočnog fonda i za početnike

Objavljen je i javni poziv za podršku unapređenju stočnog fonda u ovoj godini, za nabavku steonih junica, priplodnih ovaca, koza, nazimica i nerasta. Mogućnost dobijanja podrške imaju i početnici.

Podrška Ministarstva poljoprivrede po ovom pozivu iznosi maksimalno do 50% od vrijednosti investicije. Rok za dostavljanje zahtjeva je 15. april 2018. godine. U slučaju ranijeg utroška sredstava, javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obaviješteni na vrijeme.

Iz Ministarstva napominju da korisnici podrške ovog javnog poziva, moraju biti u Registru poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku. Moraju zadovoljiti i uslove za držanje stoke u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i ispunjavanju standarda dobre poljoprivredne prakse.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i obrasci za prijavu nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a mogu se preuzeti i u prostorijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu.

Sve dodatne informacije zaintesovani za oba vida podrške mogu dobiti putem telefona 020/482-150.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code