PONUDA ZA IZRADU STUDIJE ZAŠTITE REGIONALNOG PARKA ORJEN

PONUDA ZA IZRADU STUDIJE ZAŠTITE REGIONALNOG PARKA ORJEN

127
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, poslala je Opštini Herceg Novi ponudu za izradu Studije zaštite Regionalnog parka Orjen.

Ukoliko ona bude prihvaćena u budžetu treba predvidjeti sredstva za izradu studije, što je bilo i u ranijim planovima – kazao je za Radio Jadran, direktor Agencije za zaštitutu i razvoj Orjena, Branko Vuković.
Opština Herceg Novi je u kontaktu sa međunarodnim institucijama koje učestvuju u sufinansiranju projekata od značaja za zaštitu životne sredine. Sve je u skladu sa dugogodišnjim programom Vlade Crne, koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Crna Gora je uključena u evropske projekte za indentifikaciju šuma, žaštitu flore i faune – kazao je Vuković.
Za područje regionalnog parka Orjen Studija zaštite predstavlja osnov za sve naredne korake izrade projekata, koje je potrebno uraditi u skladu sa zakonskim okvirima. Studijom zaštite utvrđuje se, između ostalog, opis prirodnih, stvorenih i predionih odlika prirodnog dobra, vrijednosti lokaliteta, postojeće stanje resursa sa procjenom njihove valorizacije, ocjena stanja područja, mišljenje o stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu.
Ovaj dokument predviđa i kartografski prikaz sa ucrtanim granicama, odnosno sa oznakom lokacije na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti, koncept zaštite, unapređenja, održivog razvoja i načina upravljanja tim područjem.
Vuković ističe i da Studija zaštite Savinske Dubrave čeka akt o proglašenju u Skupštini Opštine nakon čega treba izraditi plan upravljanja Savinskom Dubravom.
U programu mjera za turističku sezonu iz Agencije za zaštitu Orjena predlažu uređenje pješačkih staza kroz Savinsku Dubravu, zatim staza Institut – Mojdež, Žvinje – Ilinica, Bijela – Bunovići, Podi – Bunovići, Stara pruga – Debeli brijeg, Topla 2 – Sušćepan – Ratiševina – Mokrine, Dugunja – Sv. Ilija, Podi – Žlijebi i Kuti Žlijebi.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code