Poziv i podrška Morskog dobra projektima NVO za Dan planete Zemlje

Poziv i podrška Morskog dobra projektima NVO za Dan planete Zemlje

522
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_plaza_hnJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pozvalo je zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije “Dan planete Zemlje” 2016. godine.

Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj).

Picerija i restoran

Cilj je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, radi zaštite obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno rješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštini pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Predložena aktivnost trebalo bi da budu u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja i treba da okupi što veći broj učesnika. Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra u toku jednog dana, u perodu od 20. do 22. aprila 2016.

Rezultati  moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti. Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti.

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najboljom onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com.  Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije treba da dostave:

Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija, kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran, izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana, izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: ( Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2016. godine broj 0401-: 0401-1384/2 od 17.03.2016.godine, potpisana i pečatirana ), sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od svih partnera i pečatiran.

Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se  Arhivi Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom, zaključno sa 4. aprilom 2016. godine do 16 časova.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code