Poziv Ministarstva kulture konzervatorima da konkurišu za sredstva u zaštiti kulturnih dobara

Poziv Ministarstva kulture konzervatorima da konkurišu za sredstva u zaštiti kulturnih dobara

541
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_objekti_forte_mare_anMinistarstvo kulture objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijskih sredstava od Ministarstva kulture za realizaciju 38 projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, kao i na izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za kulturna dobra.

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2016. godinu, koji je donijela Vlada na prijedlog Ministarstva kulture, obuhvaćeno je i 47 projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za  kulturna dobra iz grupe fizički najugroženijih, među kojima je nekoliko iz Boke i Budve. To su spomenik sa kosturnicom posvećen palim borcima i žrtvama fašizma 1941-45, Forte mare, Ikona apostola Tome u Herceg Novom. Zatim  spomenik – Plaža „Pržno“,u  Krtolima, spomenik u Kotoru palim borcima i žrtvama rata, Crkva Sv. Tome u Prčanju, Crkva sv. Nikole, na ostrvo Sv. Nikola u Budvi, bedemi Starog grada Kotora, Autoportret Tripa Kokolje u Muzeju grada Perasta, kao i  Gobleni u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru.

Picerija i restoran

Pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu imaju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju odgovarajuću konzervatorsku i/ili istraživačku licencu, odnosno koja u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i ispunjavaju uslove.

Ministarstvo kulture će  formirati stručnu Komisiju za izbor realizatora projekata po Javnom pozivu. Na osnovu utvrđenog prijedloga rang liste,  Komisija utvrđuje prijedlog odluke o odabiru kandidata/realizatora projekata. Odluku o njihovom odabiru donosi ministar kulture, na prijedlog Komisije.

Javni poziv je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja. Ministarstvo kulture će na prijedlog Komisije donijeti odluku o finansiranju projekata u roku od 10 dana od dana zaključenja Javnog poziva, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke o finansiranju.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code