“Pravni lijek” Opštine za sanitarnu deponiju Duboki do, ali nema odgovora Upravnog...

“Pravni lijek” Opštine za sanitarnu deponiju Duboki do, ali nema odgovora Upravnog suda

2
Podijeli

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obustavilo je u maju ove godine postupak izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sanitarne deponije Duboki do, za koju je prvobitna dozvola izdata u junu 2015. godine. Osporili su je, međutim, MZ Morinj i Opština Kotor zbog eventualnog uticaja na izvorišta morinjskog sliva.
Opština Herceg Novi je 20. juna uložila “pravni lijek” , odnosno pred Upravnim sudom Crne Gore pokrenula tužbu protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Zaključka kojim se prekida postupak izdavanja građevinske dozvole. Od tada se Upravni sud nije oglašavao potvrdila nam je potpredsjednica Opštine, Danijela Đurović.

– Na žalost, od Upravnog suda nemamo nikakav odgovor. Tužba je predata i procesuirana, ali Upravni sud se ne oglašava po tom pitanju – navodi ona.

Picerija i restoran

Novo opštinsko rukovodstvo, izabrano u maju, zato je u nekoliko navrata javno optužilo državne isntitucije za opstrukciju.

– Cijeneći da su lokalni izbori u Herceg Novom održani 7. maja, kada je bilo jasno da će na osnovu rezultata vlast činiti političke partije i grupacije koje su opozicija na državnom nivou, nikako drugačije se ne može okarakterisati odluka Ministarstva održivog razvoja i turizma o prekidu postupka izdavanja građevinske dozvole donijeta sedmicu poslije izbora – 15. maja, a naročito ako znamo da se više od pola godine čekalo na donošenje nove građevinske dozvole – smatra potpredsjednica Đurović.

U kontaktu sa ministrom Radulovićem, kako je kazala, istaknuta je važnost realizacije projekta izgradnje sanitarne deponije Duboki do, ne samo za Herceg Novi, već za cijelu Boku Kotorsku i Crnu Goru, sa čim se ministar saglasio. Na sastanku u oktobru ministar je obećao da će postupak biti ubrzan i da će doći do izdavanja građevinske dozvole. Međutim, do sada nema više vijesti o tome.

Što predviđa projekat ?

Izgradnja sanitarne deponije Duboki Do je po kompletnoj tehničkoj dokumentaciji predviđena u dvije faze, koje su vremenski razmaknute. Sama lokacija je kapaciteta koji omogućava zbrinjavanje u skladu sa standardima Evropske unije na period od 25 godina, sa mogućnošću proširenja, objašnjava Danijela Đurović.

– Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 6,5 miliona eura. U periodu dok je tekao postupak izdavanja građevinske dozvole bila je obezbijeđena finansijska konstrukcija iz međunarodnih fondova. S tim u vezi, a imajući u vidu neopravdano dug postupak koji se vodi pred Ministarstvom održivog razvoja i turizma, svakako da ćemo imati obavezu ponovnog aktiviranja i dodatnog pregovaranja – kazala je ona.

Da bi bio preciziran vremenski rok za završetak projekta, prvi preduslov je dobijanje građevinske dozvole od Ministarstva. Nakon toga, Opština Herceg Novi je spremna da u periodu od jedne godine počne sa odlaganjem otpada na novoj sanitarnoj deponiji. Ovdje je važno imati u vidu da je riječ o objektu procesnog karaktera i da će završetak kompletne investicije trajati duže od toga, kaže naša sagovornica.

– Sada je najvažnije da se hitno krene u relizaciju projekta, uz građevinsku dozvolu, kako bismo što prije počeli sa odlaganjem otpada na način definisan standardima Evropske unije, ali i izbjegli sve eventualne kaznene odredbe predviđene Zakonom – navodi Đurović.

Zakon o upravljanju otpadom nepovoljan

Zakonom o upravljanju otpadom predviđeno je da će opštine koje ne koriste sanitarne deponije morati da plaćaju 10 eura po toni komunalnog otpada odloženog na privremenim lokacijama. Takođe, Zakon predviđa izradu Pravilnika kojim će se bliže definisati uslovi i način plaćanja ove naknade, što još uvijek nije urađeno.

– Značajno je da podsjetim na činjenicu da su se kompletna stručna javnost i Udruženje komunalnih preduzeća Crne Gore pobunili protiv ove zakonske odredbe, cijeneći da ona ne predstavlja ništa osim kaznene politike i ne utiče na stvaranje povoljnih uslova i prostornih kapaciteta za izgradnju sanitarnih deponija, a što je obaveza države shodno pregovaračkom poglavlju 27 – kazala je Đurovićka.

Ovaj izdatak samo za Opštinu Herceg Novi iznosio bi oko 180.000 eura na godišnjem nivou, što su značajna sredstva koja bi mogla da budu uložena u novu sanitarnu deponiju, umjesto da se u vidu kazne uplaćuju u državni budžet.

Navedena obaveza će biti planirana Budžetom Opštine Herceg Novi za 2018. godinu, ali će predstavljati veliko opterećenje za poslovanje preduzeća „Čistoća“ i za ukupan Budžet u periodu kada planiramo realizaciju krupnih investicionih projekata, dodala je Đurović.

Deponija građevinskog otpada uz Tisove grede

Na dnevnom redu sljedeće sjednice Skupštine opštine biti odluka o privremenom rješenju, najduže na dvije godine, za deponiju građevinskog otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Predlogom odluke planira se odlaganje građevinskog otpada neposredno uz privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede.

U skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom za period 2016-2020. godine, koji je usvojila Skupština opštine Herceg Novi i na koji je data saglasnost resornog Ministarstva, planirana je izgradnja deponije građevinskog otpada u periodu 2018-2019. godine.

Prema Planu, nosioci aktivnosti su Opština Herceg Novi i preduzeće „Komunalno-stambeno“. Ukupna investiciona vrijednost iznosi 340.000 eura, a kao osnovni izvor sredstava planiran je kapitalni budžet Opštine Herceg Novi.
Nacrtom Prostorno urbanističkog plana jedna od varijanti za buduću lokaciju deponije građevinskog i inertnog otpada je parcela Opštine Herceg Novi na Sitnici, a razmatra se i lokacija Rupe.

Takođe, PUP ostavlja mogućnost da se na budućoj lokaciji pored odlaganja inertnog otpada obavlja i reciklaža građevinskog otpada. Za ovu investiciju otvorena je mogućnost realizacije kroz javno-privatnog partnerstvo.

2 Komentari

  1. Ko normalan može bacati smeće na ovakvom mjestu,Morinjani su u pravu,za ciji interes se bori odje,neka nastave da bacaju na Dugunju već je zagadjena.Mada odnio je odozgo neko fin komad otpada i za to pare uzeo.O tome se ne zbori.Dje bacaju smeće u Heiđin??

    8
    3

Ostavite komentar

*

code