Produžen rok za dostavljanje ponuda za zakup kupališta

Produžen rok za dostavljanje ponuda za zakup kupališta

1092
3
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_plaza_zaba14JP Morsko dobro produžilo je rok za dostavljanje ponuda za učešće na Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi i Ulcinj, do 24. februara.

Kako obavještavaju iz Morskog dobra, do produženja je došlo u skladu sa objavljenim Amandmanom II za Herceg Novi i Amandmanom IV za Ulcinj, uz napomenu da je otkup tenderske dokumentacije završen.

Picerija i restoran

Ponuđači koji su već dostavili ponude prema ovom Javnom pozivu dužni su da izvrše dopunu i kompletiranje dokumentacije saglasno Amandmanima za obje Opštine. Ponuđači sa takođe dužni da usaglase period važenja bankarske garancije sa novim datumom otvaranja ponuda.

Oni koji su predali ponude mogu ih preuzeti svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), kako bi usaglasili period važenja bankarske garancije sa novim datumom otvaranja ponuda i dopunil dokumentaciju u skladu sa objevljenim Amandmanom.
U amandmanu Javnog poziva za Opštinu Herceg Novi, fizička lica treba da dostave potvrdu Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda. Amandmanom se mijenja rok za dostavljanje ponuda, pa se one mogu dostavljati svakog radnog dana od 08.30 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 24.februarom do 11 h predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA“, „PONUDA ZA KUPALIŠTE POD REDNIM BROJEM“. Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se 24. februara u 11 h.

3 Komentari

  1. Komentar SAMO NAPRIJED tacan i original.Zahvaljujuci bokeljskoj toleranciji i kulturi Podgorica sa izmisljenim Morsko dobro primorcima dize i crno iza nokada.Pitam se do kada.Toleranciji je dosao kraj i nesto se mora preduzeti pravnim sredstvima,ili traziti regionalizaciju Boke.
    0    0

Ostavite komentar

*

code