PROJEKTI PORTONOVI I LUŠTICA BAY NAPREDUJU, NORTHSTAR KASNI

PROJEKTI PORTONOVI I LUŠTICA BAY NAPREDUJU, NORTHSTAR KASNI

170
0
Podijeli

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, u skladu sa odlukama Skupštine Crne Gore utvrdio je izvještaje o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru, Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Tivat (projekat Luštica bay) i Ugovora o davanju u dugoročni zakup poluostrva Luštica, opština Herceg Novi.

Kako je saopšteno nakon sjendice Savjeta, investitor kompanija Azmont investments, od 2013. do avgusta 2015.uložila je 90,6 miliona eura i to: u 2013.godini iznos od 25.2 miliona eura koji se odnosi na pripremne radove, u 2014. godini iznos od 34.4 miliona eura, a od 1. januara do 30.avgusta ove godine , 31 milion eura. Na realizaciji projekta zaposleno je ukupno 65 lica (u kompanijama Azmont investments i Triangle Montenegro). Na građevinskim poslovima zaposleno je 445 lica. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 470.000 eura. Iz Izvještaja se, takođe, može zaključiti da je Investitor premašio ugovorene investicije za 56%.
Razmatrajući Izvještaj o realizaciji Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na “Luštica Development”, opština Tivat, koji je potpisan 23.10.2009. godine između Vlade Crne Gore i kompanije Orascom Development Holding, Orascom Hotel&development SAE, Orascom Hotels Holding SA i Onsa Holding ltd, Savjet je konstatovao da je ukupan iznos realizovanih investicija od početka radova do avgusta 2015. godine, 69 mil. eura. On se odnosi na uplatu zakupnine od 10 miliona eura i na prethodne pripremne radnje na izgradnji. U upravljanje projektom angažovano je 41 lice, dok je na izgradnji, u prosjeku 300 radnika dnevno. Investitor je u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva izdvojio sredstva u iznosu od oko 700.000 eura.
Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta (označenog kao kat. parcele 1539, 1540, 1544, 1564, 1545, 1546, i 1563/2 KO Rose, opština Herceg Novi) sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom zaključen je 11. septembra 2009. godine između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o Podgorica i Equest capital limited Jersey UK. Savjet je konstatovao da se investicija ne realizuje planiranom dinamikom i da je neophodno da nadležni organi nastave sa intenzivnim praćenjem obaveza iz Ugovora.
Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao i Inicijativu za raskid Ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine i zadužio resorna ministarstva, da u što kraćem roku, pripreme detaljnu informaciju o stepenu realizacije privatizacionog Ugovora i dostave je Vladi na razmatranje i usvajanje.
Savjet je usvojio i Informaciju sa predlogom aneksa II Ugovora za prodaju 80,9642% akcijskog kapitala društva „Centar za odmor, rekreaciju i liječenje” Igalo AD – Igalo i predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa Sekretarijatom za razvojne projekte, u skladu sa ugovornim obavezama, nastavi praćenje aktivnosti na rekonstrukciji / izgradnji depadansa “C” i „E” i da o tome redovno izvještava Vladu Crne Gore.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code