Protest u Dobroti zbog nasipanja plaže: “Zeleno svjetlo” nakon svih saglasnosti

Protest u Dobroti zbog nasipanja plaže: “Zeleno svjetlo” nakon svih saglasnosti

0
Podijeli

Inicijativa Bokobran zakazala je za sjutra u Dobroti protestnu šetnju simbolično nazvanu PET DO PODNA, koja će početi u 11:55 h, povodom borbe protiv devastacije prostora Boke, konkretno nasipanja pješčane plaže ispred budućeg hotelskog kompleksa Dobrota Palazzi.

“Okupljanje je u PET DO PODNA (jer nam je objed više nego zagorio!) na dobrotskoj rivi treso Svetoga Matije. Prehodaćemo 800m do prostora nekadašnje ponte ispod Kampa, gdje su, u okviru projekta Dobrota Palazzi, sve nadležne institucije propustile izgradnju urbo-kulturocidnog kupališta-pješčane plaže posred Kotorskog zaliva! Pridružite nam se, da zajedno pokažemo građansku odgovornost. U pitanju su perspektive naših potomaka”, poručuju iz Bokobrana.

Picerija i restoran

U Bokobranu se dalje pitaju – ako nikne ova plaža, što ne bi pijesak razvukli ispod svakog parapeta? “Što će nas spriječiti?! Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora? Zakon o zaštiti prirode? Zakon o zaštiti kulturnih dobara? Pravilnik o ribarskim postama? Neće. Nisu ni sad, navode u ovoj Inicijativi.
“Zasijedanje Komiteta UNESCO u Bahreinu je sredinom godine. Čini se da se baš trudimo da nas pozdrave, jer burdožderi čekaju da krenu u napad iznova i na Kostanjicu! Nismo samo svjedoci, mučanjem smo i saučesnici! Basta!!! NE!GradiNA!”, poručuju iz ove NVO.

Inicijativa Bokobran, neformalna je građanska organizacija koja pokušava inicirati i podržati sinergiju svih subjekata, voljnih da daju svoj doprinos u borbi protiv devastacije prostora Boke Kotorske, naše i jedinstvene baštine čovječanstva.

Morsko dobro: Investitor ima sva odobrenja

Da bi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pristupilo zaključenju investicionog/dugoročnog ugovora o zakupu morskog dobra sa potencijalnim zakupcima/investitorima prevashodno je neophodno da lokacija koja predstavlja predmet interesovanja, bude kao takva pokrivena Planskom dokumentacijom, saopštavaju iz tog preduzeća povodom protesta zbog nove plaže u Dobroti.

Kada je onsovni preduslov ispunjen, slijedi niz formalno – pravnih procedura – odnosno pribavljanje saglasnosti i dozvola od svih relevantnih institucija.

“Konkretno za slučaj “Dobrota Palazzi”, Opština Kotor (Sekreterijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje) izdala je Urbanističko-tehničke uslove br. 0303-2377/14 od 26. marta 2014. godine, i vodne uslove (Sekreterijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj) br. UP/I br. 1604-381/12 od 07.aprila 2014. Godine. JP Vodovod i kanalizacija Kotor izdao je projektno tehničke uslove, a Minstarstvo kulture (Uprava za zaštitu kulturnih dobara) donijelo je rješenje/konzervatorske uslove broj 0102-948/3 od 13.05.2016.godine za uređenje obale. Tako je Javno preduzeće Morsko dobro objavilo na svom web portalu i u dnevnoj novini Pobjeda, a potom realizovalo postupak po javnom pozivu, saglasno Zakonu o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, za prikupljanje ponuda za zakup obale za izgradnju novih kupališta. To je I prema planskim dokumentima br. 0203-2372/5-1 od 15.08.2015.god., a Vlada Crne Gore dala je saglasnost zaključcima br. 08-2794 od 17.12.2016.godine na Odluku o objavljivanju ovog javnog poziva.

Tenderska komisija je donijela odluku o izboru najboljeg ponuđača br. 0210-2331/5 od 04.07.2016.god. i to ponuđača D.O.O. “SERZMAN INCORPORATED” KOTOR za korišćenje dijela morskog dobra u Kotoru, u naselju Dobrota, na lokalitetu “Kamp”, označeno kao 9F u Planu/Izmjenama plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Kotora za period 2016-2018 godine-saopštavaju iz Morskog dobra.

Dalje navode da je zakupac na osnovu prethodno sprovedene procedure, zaključio ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra i stekao pravo i obavezu da koristi ovaj dio morskog dobra i da kao investitor finansira i izgradi novo kupalište, koje izgradnjom postaje državna svojina, u svemu prema izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima, konzervatorskim uslovima, dostavljenom glavnom revidovanom projektu, odobrenoj planskoj i tehničkoj dokumentaciji.

“Zakupac je sproveo zakonsku proceduru procjene uticaja na zaštitu životne sredine i pribavio saglasnost Opštine Kotor (Sekreterijat za zaštitu prirodne i kluturne baštine) na elaborat o procjeni uticaja na zaštitu životne sredine, kao i saglasnost na konzervatorski projekat uređenja obale na ovoj lokaciji, koju je izdala Uprava za zaštitu kulturnih dobara pri Ministartsvu kulture, da bi u konačnom, nakon pribavljanja tražene dokumentacije i dobio rješenje br. UP/I 0303-659/17 od 28.12.2017.god. o građevinskoj dozvoli Opštine Kotor (Sekreterijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje).”

Zato iz Morskog dobra tvrde da je ova investiticija dobila sva potrebna i zakonom tražena odobrenja i nakon sprovedenog upravnog postupka pred organima lokalne samouprave je izdata građevinska dozvola.

U planu izgradnja novih kupališta

Na osnovu postojeće planske dokumentacije, Javno preduzeće sprovodi tenderske postupke za izgradnju novih kupališta, a posebno na području Herceg Novog, gdje je evidentan manjak plažnih površina.

– Sa posebnom pažnjom planiramo i proširenje kupališnih kapaciteta u Risansko-Kotorskom zalivu gdje je veći dio obale pod UNESKO-om zaštitom i gdje posebno treba voditi računa o zaštiti životne sredine i okolnih kulturnih dobara. S tim u vezi planiramo izradu Studije formiranja novih kupališta u ovom području, a posebno postavljanje pontona. Javno preduzeće je za ovu namjenu opredjelilo 50.000 eura – saopšteno je iz Morskog dobra.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code