Raspisan tender za 38 terasa lokala u Herceg Novom u zoni morskog...

Raspisan tender za 38 terasa lokala u Herceg Novom u zoni morskog dobra

1451
1
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

images_slike_gradovi_hn_zelenika_obalaJP za upravljanje morskim dobrom raspisalo je poziv za javno nadmetanje za zakup terasa u Herceg Novom. Riječ je o zakupu zemljišta u državnoj svojini u zoni morskog dobra za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. godine.
Privremene lokacije daju se u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti, a početna cijena godišnjeg zakupa data je pojedinačno za svaku lokaciju prema cjenovniku početnih naknada za 2013. godinu.
Javnim pozivom u zakup je ponuđeno 38 lokacija. Najniža početna cijena godišnjeg zakupa ponuđena je za objekat površine od 7.5 m2 u visini od 292,50 €. Sa druge strane, najviša početna cijena zakupa traži se za objekte na djelovima privremene lokacije za terasu ugostiteljskog objekta na površini od 238 m2 u visini od 10.948,00 €.
Godišnja zakupnina uvećana za iznos obračunatog PDV-a plaća se u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše tri rate. Prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću orginalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine uvećane za PDV.
Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2016. godine uz mogućnost produženja za period od 2 godine.
Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave pisanu prijavu sa potrebnom dokumentacijom. Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 8 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 15.02.2016. godine do 16 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća.
Javno nadmetanje obaviće se 17. februara, u 15 časova u hotelu „Blue Star„ u Budvi. Podnosioci prijava za javno nadmetanje – aukciju su dužni da se sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.

1 komentar

  1. Mozemoli znati koje su to terase medju ovih 38.Budite profesionalni pa navedite lokacije.Unaprijed veliko hvala.Ovo pitanje postavljam radi JP Morsko dobro,koje proglasava zonu morskog dobra kako mu se svidi.
    0    0

Ostavite komentar

*

code