RASPISAN TENDER ZA IZRADU PUP-A HERCEG NOVI

RASPISAN TENDER ZA IZRADU PUP-A HERCEG NOVI

145
0
Podijeli

Opština Herceg Novi raspisala je tender za izradu Prostorno urbanističkog plana opštine, procijenjene vrijednosti sa PDV-om 400.000 eura.

Plan se radi za vremenski period od 10 godina, odnosno do 2025. godine, sa smjernicama za postplanski period (do 2030. godine).
Prostorno-urbanističkim planom biće obuhvaćena cjelokupna teritorija opštine, čija površina iznosi 235 km2, izuzev prostora u zahvatu Prostornog plana područja posebne namjene za Morsko dobro.
U tenderu se objašnjava da pored formalno-pravnog zahtjeva postoji i niz suštinskih pitanja i razloga za izradu ovog dokumenta.
Dosadašnji razvoj i dostignuti nivo razvijenosti opštine Herceg Novi, tekuća pitanja razvoja, kao i sagledavanje mogućnosti daljeg razvoja ove opštine, ukazuju na potrebu definisanja prostorne osnove budućeg razvoja bazirane na principima održivog razvoja, savremenim načelima i standardima organizacije i korišćenja prostora, kao i integralnom posmatranju i planiranju razvoja, zaštite životne sredine i izgradnje u prostoru. Namjena prostora i zemljišta, razvoj mreže naselja, komunalna opremljenost prostora, naselja objektima javnih službi, prostorna organizacija privrednih djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog i kulturnog nasleđa, razvoj turizma na teritoriji opštine, kao i razvoj Herceg Novog u centar jedinstvene ponude u oblasti zdravstvenog turizma, nalažu da se utvrdi jasna prostorno-planska strategija razvoja, prostorna rješenja kao i instrumenti i mjere za njihovu realizaciju.
Krupnije promjene koje su nastale u dosadašnjem razvoju vezane su u najvećoj mjeri za priobalni dio gdje su koncentrisane sve urbane funkcije. Na tom prostoru nastali su i krupniji konflikti sa odgovrajućim ograničenjima, ali i ekološkim problemima.
Javno otvaranje ponuda je 5.avgusta, a odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Inače, za područje opštine Herceg Novi u upotrebi su dva planska dokumenta : Prostorni plan opštine Herceg Novi koji je donijet 2009 godine i Generalni urbanistički plan Herceg Novog iz 1988.godine. Oba planska dokumenta su u metodološkom i sadržajnom smislu izrađena u skladu sa tada važećom regulativom i standardima. U međuvremenu, 2008. godine je donijet Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 51/08), kojim se reguliše problematika planiranja, uređenja i izgradnje u prostoru te se u tom smislu nametnula formalno-pravna obaveza izrade PUP-a kao jedinstvenog dokumenta za teritoriju opštine Herceg Novi.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code