RASPISANI TENDERI ZA ZAKUP OSTRVA LASTAVICA I DIO OD UŠĆA SUTORINE DO...

RASPISANI TENDERI ZA ZAKUP OSTRVA LASTAVICA I DIO OD UŠĆA SUTORINE DO NJIVICA

134
0
Podijeli

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte i tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokliteta objavili su u dnevnom listu „Pobjeda”, javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokliteta ostvra Lastavica sa tvrđavom ”Mamula”.

 

Vlada poziva iskusne međunarodne investitore sa dokazanom finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, dizjanu, izgradnji i upravljanju složenim turističkim kapcitetima zainteresovane za dugoročan zaskup ovog turističkog kompleksa na preiod od najmanje 31 do najviše 90 godina.
Tvrđava Mamula izgrađena je na kamenitom ostrvu Lastavica, ukupne površine 31.848 kvdartnih metara sa prečnikom od oko 200 metara na ulazu u Bokokotorski zaliv i oko 3,5 nautičkih milja ili 6,5 kilometra je udaljena od Herceg Novog. Sam položaj zahtjeva koncept eksluzivnog turističkog kompleksa, otvorenog tipa, standarda 4 ili 5 zvijezdica.
Smejštajni kapacitet je do 70 ležajeva, sa pratećim sadržajima za rekeraciju i odmor, dobro uklopljenim u ambijent koji ne ugrožava kulturno-istorijski karakter i prirodno okruženje lokacije. Neki od kvalifikacionih uslova koji su propisani ovim javim pozivom, za ponuđače iz grupe A su da ponuđač mora dokazati da je u poslijednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat u kojima je imao godišnji promet od najmanje 39 milona eura, da je riječ o međunarodnom hotelskom brendu, te da u tim poslovima ima njamanje 5 godina iskustva.
Za buduće ponuđače iz grupe B uslovi su da moraju imati kapital pod upravljanjem u vrijednosti ne manjoj od 80 milona eura, te moraju dokazati, između ostalog, da su u poslijednje dvije godine imali promet od namajnje 50 milona eura. Tenderska dokumentacija može se otkupiti do 24.januara 2014 godine, a naknada za njen otkup je 10.000 eura. Ponuda mora biti dostvaljena do najaksnije 31.januara 2014 godine. Potencijalni investitor će morati da dostavi i bankarsku garanciju za ponudu Savjetu za privatizaciju u iznosu od 300.000 eura.
Međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica kod Herceg Novog sa tvrđavom Mamula objavljen je prvi put 2011. godine.

Picerija i restoran

AKVATORIJUM NA LOKACIJI IZMEĐU NJIVICA I UŠĆA SUTORINE BIĆE VALORIZOVAN

I za lokaciju između Njivica i ušća Sutorine, raspisan je danas javni poziv za iskusne domaće i međunarodne investitore sa finansijskom sposobnošću u projektovanju, izgradnji i poslovanju turističkim kompleksima, za dugoročni zakup na 31 ili 90 godina.
Lokacija obuhvata zemljište koje se prostire na površini od 30.597 kvadratnih metar i prostor akavatorijuma površine 17.313 kvdarata.
Ona je detaljno razrađena u okviru Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro i obuhvata prostor koji je ograničen, a upisana je kao svojina države Cren Gore i obuhvata 25 katarstarskih parcela.
Krajnji datum za otkup dokumnetacije za koju treba izdvojiti 10.000 eura je 28. februar 2014. Ponude moraju biti dostavljene do 7. marta iduće godine, uz dokaz o bankarskoj garanaciji u visini od 200.000 eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code