REAGOVANJE: LUKA KOTOR AD POSLUJE PO SVIM STANDARDIMA I PROPISIMA

REAGOVANJE: LUKA KOTOR AD POSLUJE PO SVIM STANDARDIMA I PROPISIMA

138
0
Podijeli

Odbor direktora Luke Kotor AD reagovao je povodom nekih medijskih navoda da ta kompanija ne posluje u skladu sa Zakonom, podsjećajući da je „Luka Kotor” proglašena lukom od nacionalnog značaja kojom upravlja Lučka Uprava.

– „Luka Kotor”, kao privredni subjekat koji obavlja djelatnost pružanja usluga u međunarodnom pomorskom saobraćaju u cjelosti poštuje međunarodne i nacionalne propise koji regulišu ovu oblast. Tako je, Potvrdom klasifikacione kuće Bureau Veritas, od 25.03.2014.g, potvrđena osposobljenost prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 1401:2004. Što znači da je sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa međunarodno priznatim normama Sistem menadžmenta kvalitetom, kao i da su ispunjeni uslovi i standardi Sisitem menadžmenta zaštitom životne sredine – saopštava Odbor direktora.
Navodi predstavnika Lučke uprave da je „Luka Kotor” A.D. van sistema i van zakona su netačni,tvrde u Odboru:
– „Luka Kotor” se ponaša u skladu sa propisima i stečenim pravima na osnovu Ugovora o korišćenju morskog dobra i koristi stečena prava koja joj jemči Ustav Crne Gore i Zakon o lukama. U cilju regulisanja svog budućeg pravnog statusa i jedino na zakonu zasnovanom, podnešen je zahtjev i inicijative za pokretanje postupaka dodjele koncesije. „Sporazum o preuzimanju prava i obaveza” koji se uporno nudi na potpis od strane organa Lučke uprave, nema uporište i osnov u samom Zakonu o lukama na čije se kršenje poziva ovaj organ. Detaljna argumentacija i obrazloženje iznesenog stava, između ostalog, upućeno je Ministarstvu pomorstva i saobraćaja i Lučkoj upravi 28.12.2011. godine.
U saopštenju se dalje navodi da je „Luka Kotor” A.D. dokazala da je dugoročno osmišljenom strategijom razvoja obezbjedila stalno rastući trend u svim svojim segmentima uključujući značajnu diverzifikaciju poslovanja.Investiciona aktivnost obezbjeđuje daljnji rast i razvoj preduzeća i značajno doprinosi ukupnom rastu društvenog proizvoda opštine i države. Time je obezbjeđen direktan doprinos i potpuna kompatibilnost prioritetu razvoja Crne Gore – turizmu.
– „Luka Kotor” A.D. je likvidna, solventna i sposobna da uz određeno kreditno zaduženje i partnerstvo sa odabranim kompanijama proširi infrastrukturne i suprastrukturne kapacitete na odgovarajućim lokacijama zaliva koji pripada Opštini Kotor i dugoročno obezbjedi rastući trend kruzing i jahting turizma. I ove godine je uspješno predstavljena na najvećem svjetskom sajmu kruzinga u Majamiju.
– Posebno raduje činjenica da je na predlog Luke Kotor usaglašen i prihvaćen novi model proširenja priveznih kapaciteta, čime se značajno otvaraju mogućnosti za dalje povećanje investicionog ulaganja u infrastrukturu kao i komercijalnih efekata kompanije. Takođe je spremna da u dogovoru sa većinskim vlasnikom učestvuje u realizaciji određenih projekata koji povećavaju atraktivnost Kotora i zaliva kao kruzing i jahting destinacije. Tim prije što je lokacija putničke luke neraskidivi dio urbane cjeline Starog grada Kotora.
Zato Odbor direktora smatra da je neophodno da „Luka Kotor” A.D. dobije prioritetnu koncesiju kako bi u potpunosti realizovala strategiju razvoja i time još više valorizovala potencijale, uvećala akcijsku i tržišnu vrijednost. U takvo stvorenim okolnostima uvijek je na vrijeme procjeniti da li neki od vlasnika želi i treba da proda dio akcija i pod kojim uslovima, zakljujučuje se u saopštenju, koje je u ime odbora direktora potpisao predsjednik, dr Nikola Konjević.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code