Sedmi produžetak tendera za zakup Donje Arze

Sedmi produžetak tendera za zakup Donje Arze

1111
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_arzaOtkako je u novembru 2014. godine raspisan međunarodni tender za dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte juče je sedmi put produžio  rok za dostavljanje ponuda. Prethodni ističe 10. juna, a novi je utvrđen do 9. septembra. Rok za otkup tenderske dokumentacije je do 2. septembra.

U zakup se daje zemljište površine 94,68 hiljada kvadrata i akvatorijum od 4,69 kvadratnih metara.

Picerija i restoran

Ovdašnjem svijetu je poznato da je to atraktivna lokacija, koja se nalazi u blizini austrougarske  tvrđave Arza, na istoimenom poluostrvu i u blizini izletišta Mirište i Žanjic, na Luštici. No, invetsitorima, izgleda nikako da “zapne za oko”.

Pravo da dostave ponude imaju iskusni domaći i strani investitori, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkih kompleksa. Potencijalni zakupci imaju obavezu finansiranja, projektovanja, gradnje i upravljanja turističkim kompleksom.

Učesnici na tenderu obavezni su da kumulativno ispune stroge kvalifikacione uslove iz grupe A i B, koji će se ocjenjivati nakon prijema i otvaranja ponuda.

Zainteresovani treba da navedu period zakupa, koji ne može biti kraći od 31 godine i duži od 90 godina, kao i iznos zakupnine po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos ne smije biti manji od jednog eura po kvadratu godišnje.

Potencijalni zakupac treba da dostavi investicioni program i biznis plan, u kojima će precizno biti navedena struktura, dinamika i iznos investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Investicioni program mora biti obezbijeđen činidbenom garancijom, a ponuđač je obavezan da u roku od pet godina od početka realizacije ispuni obaveze predviđene tim programom.

Učesnicima na tenderu biće omogućen obilazak lokacije, a ponuđač je dužan da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 150 hiljada EUR, naplativu na prvi poziv.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code