SIGURNIJA PLOVIDBA S PRVIM CRNOGORSKIM PELJAROM

SIGURNIJA PLOVIDBA S PRVIM CRNOGORSKIM PELJAROM

248
0
Podijeli

peljar cgU Yachting clubu Porto Montenegra predstavljen je prvi crnogorski peljar – osnovno navigacijsko sredstvo kojim se pomorac služi u pripremi i za vrijeme plovidbe. Razvoj nautičkog turizma, rekreativne plovidbe, povećan broj plovila u južnom Jadranu i na Crnogorskom primorju iziskivali su ažuriranje nautičkih planova i informacija. Zato su u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju štampali prvu crnogorsku verziju peljara. Posljednji nautički vodič štampan je prije 30 godina i na novi Crna Gora je čekala dvije decenije.
Ova nautička publikacija izrađena je po standardima Međunarodne hidrografske organizacije IHO, na 200 stranica. U njemu je tridesetak planova i karti važnijih luka i marina na Crnogorskom primorju, kao i petnaestak karti sa tjesnacima, uvalama i ostalim djelovima akvatorija u kome su ucrtani važniji objekti, sidrišta i morske instalacije na dnu mora. Ovo je veoma značajan dokumnet neophodan za navigaciju, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da su se brodovi crnogorskim primorjem navigavali prema nautičkim informacijama hrvatskog Peljara, koji je sadržao neažurirane podatke, prikupljane još u doba SFRJ.
Stručni konsultant za hidrografiju, Dušan Slavnić kazao je za Radio Jadran da su i pored problema oko uspostavljanja Hidrografske službe, uspjeli da je opreme kako bi se obavila neophodna premjeravanja primorja.
“Tek posljednjih godina opremljeni smo i možemo da uradimo premjere važnijih luka, marina i pristana, tako da smo time dobili i osnovni materijal, odnosno sadržaj bez koga ne bismo mogli uraditi peljar”.
Do izdavanja peljara, naš akvatorij je bio „siva zona”, dodaje Slavnić, jer su korišćeni uglavnom peljari hrvatskog Hidrografskog instituta u koje su zastarjeli planovi, jer nije postojala razmjena informacija, na osnovu kojih bi se peljar mogao ažurirati.
“Da bi strani peljar bio “funkcionalan”, oni moraju dobiti podatke nacionalne Hidrografske službe. Novim peljarom pomorci će imati precizne podatke i u kartografskom smislu, a u njemu se nalaze i svi pravni propisi Crne Gore vezani za plovidbu – od načina ulaska u naše vode, boravka u lukama, kao i podaci o svim lukama, njihovim kapacitetima, uslugama koje pružaju, tako da je to sadržajna publikacija”.
Slavnić je naglasio da je peljar rađen u otežanim uslovima i sa jako malo kadra. Jedan od dodatnih problema bio je nedostatak i kartografskih simbola koji su se morali prikupljati u hodu. Štampan je u tiražu od 500 – 1000 primjeraka, a troškovi izdavanja iznose oko 30 hiljada eura. Peljar će biti u upotrebi narednih 15 godina. Izrada prvog nautičkog vodiča za Crnogorsko primorje štampana je uz finansijsku podršku brojnih institucija.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code