STIGLA DOZVOLA, GRADNJA SANITARNE DEPONIJE NA UBLIMA MOŽE DA POČNE

STIGLA DOZVOLA, GRADNJA SANITARNE DEPONIJE NA UBLIMA MOŽE DA POČNE

135
0
Podijeli

Opština Herceg Novi napokon je dobila građevinsku dozvolu za izgradnju sanitarne deponije Duboki do na Ublima.

Početak gradnje se čeka od 1.oktobra 2014 godine, kada je drugi put Opština Herceg Novi podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, nakon što je objedinjena projektna dokumentacija sa dodatnim analizama geotehničkih istraživanja i drugim traženim sadržajima.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma našem radiju je ranije rečeno da građevinsku dozvolu za izgradnju sanitarne deponije Duboki do na Ublima ne mogu da izdaju dok ne budu riješeni imovinsko pravni odnosi. Jer, urbanistička parcela se dijelom nalazi u privatnom vlasništvu.
Iz opštinske Službe za zastupanje su objašnjavali da je riječ o objektu od opšteg interesa, a po izmjenjenom zakonu može se izdati dozvola i bez riješenja o imovinsko pravnim odnosima.
U postupku izdavanja građevinske dozvole javile su se zainteresovane stranke, Opština Kotor i Mjesna zajednica Morinj, koje su zahtijevale da se uz njihovo prisustvo sprovedu hidrogeološka ispitivanja koja su predviđena Elaboratom, odnosno laboratorijska ispitivanja vode.
Investitor je uradio traženo, a resorno ministarstvo je dostavilo Elaborat- detaljnih geotehničkih istraživanja terena lokacije buduće sanitarne deponije „Duboki Do”, u analognoj i digitalnoj formi, zaintersovanim licima.
Nalazi elaborata geotehničkih istarživanja kompanije GEOTEHNIKA d.o.o iz Bijelog Polja, pokazali su da nema prepreka za realizaciju projekta sanitarne deponije “Duboki do”.
U budžetu za ovu godinu za realizaciju ove kapitalne investicije za I fazu određeno je 500.000 eura. Za čitav projekat je potrebno pet miliona eura. Nova sanitarna deponija zahvatala bi površinu od 14 hektara i bila bi izgrađena po najsavremenijim tehnološkim principima i uz sve mjere ekološke zaštite.
Ova lokacija na Ublima određena je još 1978. godine. Od grada je udaljena 23 kilometra i nalazi se na nadmorskoj visini od 1.059 metara u planinskom masivu Orjena.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code