SUD ODBIO ZAHTJEV STEČAJNOG UPRAVNIKA ŽARKA OSTOJIĆA ZA RAZRJEŠENJEM I DAO NOVE...

SUD ODBIO ZAHTJEV STEČAJNOG UPRAVNIKA ŽARKA OSTOJIĆA ZA RAZRJEŠENJEM I DAO NOVE NALOGE

77
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Predsjednik Pivrednog suda Blažo Jovanić odbio je lični zahtjev za razrješenje stečajnog upravnika Žarka Ostojića u Jadranskom brodogradilištu A.D. Bijela.

U obrazloženju se navodi da je Ostojić juče podnio neopozivu ostavku na dužnost stečajnog upravnika, navodeći da je onemogućen da postupa u izvršenju svojih zakonom propisanih obaveza i ovlašćenja, zbog neprestanog protesta i opstrukcije bivših radnika stečajnog dužnika čime se daje podrška raznim subjektima i pojedincima.
– Istakao je da svakodnevnim protestima bivši radnici narušavaju sigurnost imovine stečajne mase, što proizvodi latentnu opasnost, ne samo po imovinu ovog privrednog društva i povjerilaca, već i po okolinu i zdravlje ljudi. Posebno je istakao da su takvim postupanjem bivših zaposlenih, dana 10.08.2015. godine, stvoreni uslovi za nastanak havarije i potapanja broda “South River”. Naveo je i da je njegov zahtjev uzrokovan osjećajem profesionalne odgovornosti, koju upravnik ne želi imati za radnje van njegovog uticaja i ovlaštenja – navodi se u obrazloženju sudije Jovanića.
Međutim, zahtjev Ostojića Privredni sud je odbio, jer razlozi koje navodi stečajni upravnik za svoje razrješenje nijesu opravdani. Zahtjev je podnijet u momentu kada bi vremenski period primopredaje dužnosti između sadašnjeg stečajnog upravnika i novog stečajnog upravnika mogao dovesti do nastupanja nenadoknadive štete u imovini stečajnog dužnika po interese stečajnih i drugih povjerilaca, kao i do narušavanja životne sredine i zdravlja ljudi, navodi se pored ostalog u obrazloženju Jovanića.
– Kada pravo na mirni protest – štrajk, pređe određenu granicu i pretvori se u opstrukciju rada i na taj način postane cilj, a ne sredstvo, te počne da ugrožava prava drugih, prije svih, prava stečajnih povjerilaca, a zatim i prava drugih ljudi kroz ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi, onda se radi o zloupotrebi prava. Za takvo postupanje u našem zakonodavstvu, kao i u svim modernim pravnim sistemima, previđena je kako građansko – pravna tako i krivično – pravna odgovornost – dodaje se dalje u obrazloženju odbijene ostavke srečajnoig upravnika.
Kako bi se spriječio nastanak štete u imovini stečajnog dužnika, ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi, te omogućio nesmetan tok stečajnog postupka, sud je odbio lični zahtjev stečajnog upravnika za razrješenjem, jer cijeni da je stečajni upravnik preduzeo sve mjere i aktivnosti zarad kvalitetnog i efikasnog vođenja stečajnog postupka po odredbama Zakona o stečaju. Okolnosti na koje ukazuje stečajni upravnik u svom zahtjevu su objektivne prirode na koje upravnik nije mogao uticati.
Pored već preuzetih aktivnosti i radnji, Sud nalaže stečajnom upravniku da, ukoliko bivši radnici nastave sa daljom opstrukcijom obavljanja djelatnosti, preduzme sve mjere za koje je ovlašćen po Zakonu o stečaju (za one koje je već preduzeo, ukoliko cijeni cjelishodnim da ih ponovi), a naročito:
– da raskine ugovore sa bivšim radnicima koji prave opstrukcije, koji su zaključeni nakon otvaranja stečajnog postupka (ukoliko postoje),
– da angažuje novu radnu snagu iz zemlje ili inostranstva, kako bi se obavili nužni radovi na otklanjanju opasnosti od nastanka štete,
– da u cilju zaštite imovine stečajnog dužnika angažuje potrebno obezbjeđenje i spriječi dalji ulazak bivših radnika stečajnog dužnika i trećih lica u krug koji čini stečajnu masu stečajnog dužnika,
– da onemogući bivše radnike i treća lica (penzionisane radnike i sve druge koji nemaju pravni interes da borave na tom prostoru) eventualnu blokadu ulaza u krug firme stečajnog dužnika,
– da omogući novim radnicima (ukoliko raniji zaposleni ne prihvate da nastave sa radom) da udju u krug firme kako bi izvršavali svoju radnu obavezu,
– da podnese krivične prijave ili uputi dopis nadležnom državnom tužiocu i Upravi policije, ukoliko sumnja da neka lica pozivaju na otpor protiv njegovih odluka ili odluka ovog suda ili da je neko lice ili grupa lica svojim namjernim postupanjem, ili krajnjom nepažnjom dovela do prouzrokovanja štete u imovini stečajnog dužnika, ugrozila životnu sredinu ili zdravlje ljudi, odnosno ako sumnja da je neko lice ili grupa lice izvršila neko drugo krivično djelo ili prekršaj.
Ukoliko smatra potrebnim, stečajni upravnik može da traži i asistenciju organa policije i drugih državnih organa, shodno njihovim ovlašćenjima – kaže se na kraju rješenja o odbijnom zahtjevu za razrješenjem stečajnog upravnika Žarka Ostojića.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code