Suri orao i tri vrste djetlića: Dobri indikatori očuvanosti šume na Orjenu

Suri orao i tri vrste djetlića: Dobri indikatori očuvanosti šume na Orjenu

1074
0
Podijeli

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlanina Orjen je idealno stanište za ptice jer ima stare listopadne šume sa puno mrtvih stabala, koja predstavljaju zdrav ekosistem planinskih područja. Zato su radi realizacije prekograničnog projekta „Posmatranje ptica i eko-turizam na južnom Jadranu“ (BETSA) predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Darko Saveljić i Marija Stanišić, kao i ekspert za prekograničnu saradnju, Dragan Jovanović i Željko Starčević i član PK „Subra“, obišli više rubnih lokacija Orjena. Atraktivne  za ovu aktivnost bile su Đevojačke grede, Šilobod, dvije destinacije iznad sela Kruševice, kao i napušteni katun Poljice. Grupa se upoznala i sa djelatnošću porodice Tripković u oblasti eko-turizma.
Diplomirani biolog u CZIP-u Marija Stanišić, razmatrala je mogućnosti povezivanja posmatranja ptica sa ostalim vidivima eko-turizma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Projekat predviđa da u hercegnovskom zaleđu dobijemo i nekoliko uređenih vidikovaca sa klupama, a jedna od lokacija su upravo Đevojačke grede kao mjesto koje spaja mogućnost posmatranja ptica, sa zanimljivom istorijskom pričom i atraktivnim vidicima na ulaz u Boku – ističe Željko Starčević.
Mada su vidikovci u okolini Kamenog i ovog puta prepoznati kao značajne tačke za posmatranje migracija ptica, najveće interesovanje izazvale su orjenske bukove šume, kao visoko vrijedno stanište brojnih ptičijih vrsta.

Picerija i restoran

– Zanimljivo je bilo vidjeti Saveljićevu predanost poslu: sve vrijeme je proveo sa dvogledom u rukama, a rezultat nije izostao. Registrovao je veći broj ptičijih vrsta, među kojima veoma ugroženi suri orao i tri vrste djetlića.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saveljić je ornitolog i v.d. direktora u CZIP-u od osnivanja. Dugi niz godina angažovan je na istraživanju ornitofaune Crne Gore, prvo u Zavodu za zaštitu prirode, a potom i Agenciji za zaštitu životne sredine. Ovaj poznati crnogorski ornitolog ističe da je prisustvo djetlića dobar indikator velike očuvanosti šume, jer se radi o krovnoj vrsti, koja zahtijeva očuvan ekosistem.
Saveljić je ponudio kao doprinos CZIP-a naporima Agencije za razvoj i zaštitu Orjena na zaštiti ove planine, objavu naučnog rada o pticama Orjena, što će svakako predstavljati veliki doprinos obogaćivanju fonda egzaktnih podataka o stanju ornitofaune na ovom području.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code