Tagovi Vodovod i kanalizacija Herceg Novi

Vodovod i kanalizacija Herceg Novi

Meljine i dio Tople bez vode

Zelenika bez vode

Bijela i Kamenari bez vode

Đenovići bez vode