TENDER ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA HOTELSKOG KOMPLEKSA ORJEN NA VRBANJU

TENDER ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA HOTELSKOG KOMPLEKSA ORJEN NA VRBANJU

109
0
Podijeli

U toku je procedura za izradu Urbanističkog projekta hotelskog kompleksa Orjen na Vrbanju, koji obuhvata površinu od oko 1.35 ha u okviru Kruševica, a definisan je programskim zadatkom još 27. juna prošle godine.

Opštinska administracija otvorila je poziv za postupak javne nabavke tzv. šoping metodom za izradu Urbanističkog projekta za hotelski kompleks Orjen, kao i za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, čija je ukupna procijenjena vrijednost 5.000 eura.
U tenederskoj dokumentaciji, dostupnoj na sajtu opštine, u obrazloženju se navodi da Prostornim planom Opštine Herceg Novi ovo područje je definisano kao lokacija namjenjena većim dijelom za razvoj turizma sa zajedničkim sadržajima mješovitog karaktera (uslužnog, kulturnog, sportskog). Ali i manjim dijelom u zoni poljoprivredim površinama i zoni zaštitnog pojasa planiranog opštinskog puta.
Izradom Urbanističkog projekta daće se precizne smjernice za izgradnju hotela u skladu sa savremenim zahtjevima turističke ponude, a u okvirima urbanističkih parametara definisanih Prostornim planom Opštine, te poštujući pri tom prostorne i ambijentalne karakteristike lokacije – pojašnjeno je u obrazloženju.
Na prostoru u zahvatu ovog dokumenta treba planirati hotel sa pratećim sadržajima (sport i rekreacija, usluge i sl.), radi obogaćenja turističke ponude Herceg Novog.
Takođe, na prostoru u zahvatu ovog planskog dokumenta, pored zone namjene za turizam, nalazi se i mali dio (oko 5,5% zahvata plana) namjenjen za poljoprivrednu proizvodnju.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code