Tender za zakup 51 plaže u Herceg Novom

Tender za zakup 51 plaže u Herceg Novom

1898
2
Podijeli

images_slike_dogadjaji_2015_turizam_avgust_plaza_topla_2015Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom objavilo je danas javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Herceg Novi.

Predmet javnog poziva je zakup kupališta u opštini Herceg Novi prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Picerija i restoran

Javnim pozivom obuhvaćeno je 51 kupalište na teritoriji naše opštine.

Najmanja minimalna cijena godišnjeg zakupa kreće se od 200 eura, za kupališta kao što su djelovi blatne plaže u Sutorini, plažu na zapadnom dijelu Zelenike ispod lokala „Plava tišina“, betonsko kupalište u Đenovićima u središnjem dijelu naselja, zatim malu plažu u Baošićima sa istočne strane Ribarske zadruge i još jednog kupališta istočno od pristaništa.

Najveća minimalna cijena godišnjeg zakupa u visini od 20.255 eura traži se za istočni dio plaže Milašinovića, skoro pola manje novca odnosno 10.529 eura potrebno je izdvojiti za zakup betonske plaže uz istočni kraj Milašinovića plaže. Za izgrađeno kupalište sa istočne strane tunela na Toploj, u zahvatu plaže
“Žaba”, u dužini od 84 m najmanja minimalna cijena godišnjeg zakupa iznosi 9.872 eura. Za plažu Žalo u dužini od 67 m¹/površine 1035 m2, sa istočne strane Škvera, potencijalni zakupac moraće da obezbijedi najmanju minimalnu cijenu zakupa u iznosu od 9.337 eura. Najmanja minimalna cijena zakupa za kupalište na Savini, istočno od naselja “Energoprojekta” u zahvatu Kalajzića laže, u
dužini od 68 m¹/površine 780 m2 iznosi 8.871 eura.

Zakup se obavlja prikupljanjem ponuda a privremene lokacije daju se u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti.

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2016. godine uz mogućnost produženja za period od dvije godine, odnosno do 31.12.2018.godine ukoliko korisnk ispune sve ugovorom preuzete obaveze.
Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do 16 h zaključno 11.februara do 15 časova.
Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50 eura, a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta“.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code