Turistički vozić duž rivijere od 1. jula

Turistički vozić duž rivijere od 1. jula

2035
0
Podijeli

ivanovic baosic 110616 9Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju Opštine Herceg Novi objavio je javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za zakup trase na relaciji Đenovići – Bijela u Herceg-Novom, radi prevoza turističkim vozićem, saopšteno je iz lokalne samouprave. To znači i da u Opštini računaju da će ovaj dio rivijere biti potpuno asfaltiran nakon polaganja kolektorskih cijevi.

Poziv se odnosi na trasu od „Vojnog otpada“ u Kumboru i do hotela „Park“ u Bijeloj.

Picerija i restoran

Zakup trase se ugovara za period od 1. jula do 1. septembra, kada je zabranjen saobraćaj za motorna vozila od 10 do 16 sati i od 19 do 01 sat. Cijena zakupa trase iznosi 3.000 €.

Zakupac je dužan da snosi sve troškove obavljanja djelatnosti. Pravo da učestvuju u postupku podnošenja pismenih ponuda imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica.

Pismene ponude podnose se preko službe Građanskog biroa Opštine Herceg Novi (u radnom vremenu) najkasnije do 12 h 27. juna, Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i ekologiju.

Pismene ponude se podnose u zapečaćenom omotu na kome mora biti napisana tačna adresa kome se ponuda podnosi.

Učesnici su dužni da dostave: Rješenje o registraciji izdato od CRPS, saobraćajnu dozvolu za specijalno vozilo „turistički vozić“, licencu za prevoz putnika, potvrdu o ispunjavanju posebnih uslova za specijalno vozilo „turistički vozić“ koju izdaje Mašinski fakultet Podgorica, Polisu obaveznog osiguranja putnika, Ugovor o radu zaposlenih vozača kao i fotokopije vozačkih dozvoa (obavezna „E“ kategorija).

Lice koje učestvuje u postupku podnošenja pismene ponude mora izmiriti sve obaveze prema Opštini Herceg Novi nastale iz ranijih ugovora o zakupu.

Zapisnik o otvaranju pismenih ponuda sa izvještajem o najpovoljnijem ponuđaču sačinjava Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju, najkasnije 3 dana od kraja javnog poziva, a potom i sklapa Ugovor o zakupu trase.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code