U Kotoru još 6 punktova za prijavu boravka gostiju

U Kotoru još 6 punktova za prijavu boravka gostiju

1005
0
Podijeli

images_slike_gradovi_ko_kotor_turistiOd danas u Kotoru počinje sa radom još 6 punktova za prijavu i odjavu boravka gostiju. Turistička organizacija tako je osposobila ukupno 11 punktova u Starom gradu, Prčanju, Stolivu, Lastvi Grbaljskoj, Bigovi, Dobroti, Svetom Stasiju, Orahovcu, Perastu, Risnu i Morinju.

Prijava boravka stranih turista u prostorijama Turističke organizacije Kotor obavezna je u roku od 24 časa od ulaska u Crnu Goru, podsjećaju na zakonke osdredbe iz te orgnaizacije. Prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:
•    Podatke o stanodavcu – ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona;
•    Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz;
•    Za vlasnike nekretnina obavezan je list nepokretnosti;
Administrativna usluga prijave boravka se naplaćuje 1 € po osobi.
Uz ovo, u prostorijama Turističke organizacije opštine Kotor mogu se dobiti sve potrebne informacije o naplati boravišne takse. Boravišna taksa po danu iznosi 0.80 € za komplementarne objekte, dok boravišna taksa za primarne objekte iznosi 1,00  €

Picerija i restoran

Boravišnu taksu ne plaćaju:
•    djeca do 12 godina starosti;
•    lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;
•    lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;
•    lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.);
•    lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;
•    učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;
•    strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;
•    strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu  za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.
Prostorije Turističke organizacije opštine Kotor, u kojima se obavlja prijava boravka, turista nalaze se na sljedećim lokacijama:
Kotor, Stari Grad 328 (pored Pošte), (maj – oktobar) svim danima od 08 do 19:30 sati i (oktobar –maj) svim danima od 08 do 14:30 sati. Tel: +382 32 520 013; e-mail: boravisnakotor@t-com.me
Risan, Rimski Mozaici, svim danima od 08 do 14:30 sati (jun – oktobar) Tel: +382 32 371 233; e-mail: boravisnarisan@t-com.me
Od 04.05.2016 do 30.09.2016
Dobrota II, Sv. Stasije, prostor Mjesne zajednice, svim danima od 08 do 16:30 sati  e-mail: boravisnasvstasije@t-com.me
Prčanj, Dom Slobode, prostor Mjesne zajednice , svim danima od 08 do  14:30 sati e-mail: boravisnaprcanj@t-com.me
Od 01.06.2016 do 30.09.2016
Lastva Grbaljska (pored Pošte), radnim danima od 08 do 14:30 sati e-mail: boravisnalastva@t- com.me
Dobrota I (prostorije Mjesne zajednice), radnim danima od 08 do 14:30 sati
Morinj (prostorije Mjesne zajednice), radnim danima od 08 do 14:30 sati
Bigovo (kuća Lazarević Milovana-prizemlje), radnim danima od 08 do 14:30 sati
Stoliv (prostorije Mjesne zajednice), radnim danima od 08 do 14:30 sati
Orahovac (prostorije Mjesne zajednice), radnim danima od 08 do 14:30 sati
Perast (prostorije Mjesne zajednice), radnim danima od 08 do 14:30 sati

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code