U Kulturno sportskom centru u Baošićima izdaje se lokal

U Kulturno sportskom centru u Baošićima izdaje se lokal

1262
2
Podijeli

poslovni prostor baosic 1Mjesna zajednica Baošići izdaje u zakup ugostiteljski objekat koji se nalazi u sklopu Kulturno sportskog centra – površine 49m², sa otvorenom baštom ispred objekta – površine 20m².

Zakup se odnosi na period od 4 godine. Zainteresovana pravna lica i građani treba da dostave pisane ponude, sa naznakom na koverti : „Ponuda-ne otvaraj“, kao i nazivom  prostora.

Picerija i restoran

Ponude treba dostavljati od 12. do 27. aprila. Javni poziv će biti objavljen u dnevnim listovima “Pobjeda” i “Dan”, na sajtu Opštine Herceg Novi, Radiju Jadran, Radiju Herceg Novi, kao i oglasnoj tabli MZ.

U ponudi su obavezni: ime i prezime, adresa i matični broj ponuđača, kao i potpis. Za fizička lica, uz ponudu priložiti fotokopiju lične karte.

poslovni prostor baosic 2Takođe, neophodno je dati naziv i sjedište, registarski broj iz Registra suda sa obavještenjem o razvrstavanju po djelatnostima, broj računa, PIB i PDV broj i potpisanu ponudu ovlaštenog, za pravna lica. Treba naznačiti i cijenu zakupa, koja ne može biti niža od 4000€ godišnje.

Pravo učešća po javnom pozivu nemaju fizička i pravna lica koji nisu izmirili obaveze prema Mjesnoj zajednici po osnovu zakupa, ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora, kao ni članovi njihovog porodičnog domaćinstva (supružnik, djeca ili roditelji).

Na dan otvaranja ponuda, ponuđači su dužni da  prilože dokaz o uplati depozita u iznosu od 400 € na žiro račun MZ broj 510-5334-43 CKB .

Savjet Mjesne zajednice Baošići staraće se o sprovođenju postupka  ovog javnog poziva.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda biće javno 28. aprila 2016. godine, u 19.00 časova. Otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi opunomoćeni predstavnici.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere zakupca ukoliko zakupci ne ispune minimum traženih uslova iz ovog oglasa. Najpovoljniji ponuđač je dužan da cijenu zakupa uplati tako što će pola iznosa zakupnine uplatiti na žiro račun Mjesne zajednice na dan potpisivanja ugovora, a ostatak najkasnije do 1. avgusta 2016 godine.

Ukoliko zakupac koji ponudi najveću cijenu odustane od zakupa ili ne uplati dogovoreni iznos, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ostalim ponuđačima sredstva na ime depozita biće vraćena nakon zaključenja Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

Zainteresovana lica mogu pogledati prostor u dogovoru sa službenicom Mjesne zajednice Baošići.

Sve dodatne informacije vezane za oglas mogu se dobiti  na telefon 031/674-333, 067/800-574. Kontakt osoba je sekretarka MZ – Milica Ćetković.

 

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code