Početna Ekonomija U Portonovi investirano 183 miliona

U Portonovi investirano 183 miliona

3

U izgradnju komleksa Portonovi u Kumboru, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine uloženo je 183.724.250 eura, što je 3,53 puta više od iznosa Ugovorom određene obavezne investicije od 52 miliona eura za isti period.

Država Crna Gora je po osnovu naknada za poreze i doprinose, carine i druge dažbine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 24.826.136 eura.

Picerija i restoran

Od toga je opština Herceg Novi, na ime naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prihodovala 5.640,683 eura, dok je Regionalni vodovod Crnogorsko primorje inkasiorao 1.261,098 eura za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja.

To su podaci iz Izvještaja o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija u skladu sa investicionim programom projekta „Portonovi“ – Kumbor, Herceg Novi, za period 08.02.2013. – 31.12.2016. godine. Taj dokument, kojeg je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrio je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.

Bazen Instituta Igalo za Jadran, Dječije za školu

Savjet je prihvatio i zahtjeve Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević A.D Igalo i dao saglasnost za zaključenje ugovora sa PVK Jadran, o korišćenju sportskog bazena Instituta Igalo od 1. novembra do 30. aprila i sa OŠ “Dašo Pavičić”  o korišćenju prostora-objekta i dijela parcele za izvođenje nastave.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte se upoznao sa informacijom o statusu privatizacionog ugovora za PZU Opšta bolnica Meljine, koja je pripremljena na zahtjev člana Savjeta, Srđe Kekovića.

Šta je odlučeno o zahtjevu Vektra Boke?

Kako je saopšteno nakon sjednice, Savjet se upoznao i sa Informacijom Radnog tima od 23. jula 2018. godine, povodom zahtjeva društva Vektra Boka AD Herceg Novi. Šta je utvrdio stručni tim nije precizirano.

Podsjetimo, Vektra Boka od Savjeta za privatizaciju zahtijeva saglasnost za prodaju hotela Plaža, lgalo, Tamaris i parka hotela Boka.

Smatraju da će prodajom tih hotela odblokirati postupak investiranja u objekte kupljene prije 11 godina. Prihodom od prodaje stvorili bi uslove za namirenje povjerilaca i realizaciju usvojenog Plana reorganizacije.

Vlasnik, Dragan Brković predlaže da Vlada Crne Gore donese zaključak kojim prihvata obavezu da obešteti bivše vlasnike zemljišta na kome su izgrađeni hoteli, kao i na preostalu imovinu Vektra Boke, koja je definisana kupoprodajnim ugovorom iz 2007. godine.

– Ukoliko nakon brisanja tereta i zabiljezbi sa imovine – hotela i dobijanja saglasnosti od Savjeta za njihovu prodaju, Vektra Boka ne proda sve navedene hotele ili partnerski ne uđe u realizaciju plana investicija u iznosu od 64 miliona eura, u tri hotela: Plaža, Tamaris i lgalo, u roku od 12 mjeseci od dobijanja saglasnosti, spremni smo da u skladu sa ugovorom vratimo cjelokupnu imovinu – navedeno je u zahtjevu Vektra Boke.

3 Komentari

  1. ” Ukoliko nakon brisanja tereta i zabiljezbi sa imovine – hotela i dobijanja saglasnosti od Savjeta za njihovu prodaju, Vektra Boka ne proda sve navedene hotele ili partnerski ne uđe u realizaciju plana investicija u iznosu od 64 miliona eura, u tri hotela: Plaža, Tamaris i lgalo, u roku od 12 mjeseci od dobijanja saglasnosti, spremni smo da u skladu sa ugovorom vratimo cjelokupnu imovinu – navedeno je u zahtjevu Vektra Boke.”

  2. Dat će Bog da Portonovi Đenović-Kumbor ekonomski pokrene čitavu našu opštinu. Uz hotele Čeda Popovića pruža nam se lijepa šansa da ovaj kraj valjano živne.

    10
    1

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code