U susret Danu Planete Zemlje: Morsko dobro finansira akcije zaštite obale, mora...

U susret Danu Planete Zemlje: Morsko dobro finansira akcije zaštite obale, mora i podmorja

4
Podijeli

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je i ove godine poziv zainteresovanim lokalnim nevladinim organizacijama da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju promovisanja međunarodne manifestacije “Dan Planete Zemlje” 2018. koji se obilježava 22. april.

“Svrha poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg prijedloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, u svakoj od 6 primorskih opština. Cilj je zaštita obale, mora i podmorja”, saopštili su iz Morskog dobra.

Picerija i restoran

Pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštini pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Pravo učešća imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj).
Predložena aktivnost bi trebalo da bude u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja. Aktivnosti bi trebalo da okupe što veći broj učesnika. Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra. Predložene aktivnosti realizovaće se u toku jednog dana od 19. do 22. aprila 2018. godine.

Rezultati moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti.

Izvještaj sa fotografijama dostavlja se u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti.

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najboljom aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.
U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finansijska sredstva po organizaciji).

Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Bodovanje aktivnosti obaviće se za svaku opštinu pojedinačno.
Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com.

4 Komentari

  1. Ne rugajte se,jer i vaše ponašanje neko prati,svi dobro drugoga vidimo,a pokazujemo sebe.Nikad nije bilo više higijene,a nikad više šporkice istovremeno.Svijest ljudi se ogleda u krugu oko njih.Moderna tehnologija se zloupotrebljava,đeca nemaju od koga da uče,primorske kulture nema više ni u kućama,duh nam nestaje;trebali bismo da se odupremo,ali niko nema dovoljno snage sam,ni u porodicama nema sloge,zlo je ,džaba pare.

Ostavite komentar

*

code