UGOVOR O ZAKUPU MAMULE NE DAJE NIKAKVU MOGUĆNOST ORASCOMU DA POSTANE VLASNIK

UGOVOR O ZAKUPU MAMULE NE DAJE NIKAKVU MOGUĆNOST ORASCOMU DA POSTANE VLASNIK

220
0
Podijeli

Prava i obaveze kompanije Orascom Development Holding, kao budućeg investitora rekonstrukcije ostrva Lastavica i tvrđave Mamula, proistekle iz Ugovora o dugoročnom zakupu na 49 godina su potpuno precizne i jasne i ne dovode u pitanje vlasništvo nad tim lokalitetom kao predmetom zakupa,saopšteno je iz te kompanije.

– Orascom nema mogućnost da postane vlasnik niti ostrva niti tvrđave, niti bilo kojeg dijela, kako tokom rekonstrukcije, tako niti tokom poslovanja. S tim u vezi, u čl. 3.3 Ugovora jasno je navedeno da „radi izbjegavanja svake sumnje, zakupac ne stiče pravo svojine na lokaciji i tvrđavi koja se na njoj nalazi, Morskom dobru, Resortu ili nekom njegovom dijelu, na osnovu ovog Ugovora o zakupu, ni usljed izgradnje i /ili poslovanja. Dakle, „država Crna Gora jeste i biće puni vlasnik svih prava i stvari, pokretnih i nepokretnih, ili funkcionalno povezanih sa rizortom, bez obzira na to da li postoje na Datum zatvaranja ili su naknadno instalirane u rizortu ili su sa njim povezane”, kako je dalje precizirano članom 21.1. – navode iz Orascoma.
Iako su mnogo puta ponoovili, kažu da će ponavljati koliko god bude potrebno da će Mamula ostati otvoreno mjesto sa javnim pristupom svima 365 dana godišnje, što je sadržano i u ponudi dostavljenoj na javni tender za turističku valorizaciju ovog lokaliteta.
– Tokom razgovora sa svim zainteresovanim stranama u Herceg Novom, počev od NVO sektora, Udruženja boraca NOR-a i drugih koji su se u početku protivili projektu, pa sve do opštinskih struktura, predstavnici naše kompanije su više puta saopštili da će, i u kratkim periodima kada mali hotel na ostrvu ne bude radio, lokacija i muzej biti na usluzi ne samo Herceg Novom već svima – za posjećivanja, obilaske, održavanja kulturnih i drugih događaja, školske posjete, okupljanja boraca i bilo kakav vid drugih događaja koji su u skladu sa istorijom ovog lokaliteta. To je prema našoj viziji razvoja rizorta veoma važno za njegov imidž i poslovanje.
Oni dalje navode da Ugovor jasno predviđa da kao zakupac na 49 godina, sa obavezom restauracije lokacije u skladu sa jasno definisanim konzervatorskim uslovima, nemaju pravo da uspostave nikakve terete na lokaciji, niti da ustupe, otuđe ili dijele vlasništvo na lokaciji, niti da drže ovaj Ugovor u ime nekog drugog lica. Ta odredba je konačno rezultat pregovaračkog postupka.
– Dakle, potpuno je jasno da mi ne kupujemo ostrvo i tvrđavu, niti javno niti “tajno” i ne možemo postati njihov vlasnik niti tokom izgradnje, niti tokom rada i trajanja zakupa, a ni po njegovom isteku. Takođe je nedvosmisleno da ostrvo i tvrđava neće biti zatvoreni za javnost. Naprotiv, za nekoga ko planira uspostavljanje hotela, muzeja, restorana i kafea, posjećenost je više nego poželjna.
Konačno, kao kompanija koja ima izgrađen rejting na svjetskom tržištu, i koja je u svijetu prepoznata kao globalni lider u razvoju turističkih projekata u skladu sa najvišim ekološkim standradima, veoma vodimo računa da ugovorni aranžmani koje sklapamo donesu benefite ne samo kompaniji nego i zemljama u kojima smo prisutni. To je ključ naše poslovne filozofije, a naši rezultati najbolje govore o ovoj činjenici – zaključuju na kraju saopštenja iz Orascoma.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code