Ulcinjski vodeni Gordijev čvor: Ne plaćaju vodu Regionalnom, a naplaćuju kubik građanima...

Ulcinjski vodeni Gordijev čvor: Ne plaćaju vodu Regionalnom, a naplaćuju kubik građanima i privredi po 479% višoj cijeni

1
Podijeli

Već 18 mjeseci traju pregovori oko potpisivanja ugovora o isporuci vode, sa ili bez potpisa predsjednika Opštine Ulcinj.

– Stanovnici Ulcinja imaju pravo na uredno snabdijevanje vodom za piće provjerenog kvaliteta tokom cijele godine, 24 sata dnevno, bez prekida, pa je u tom pravcu Vlada Crne Gore investirala oko 9 miliona eura u realizaciju projekta spajanja opštine Ulcinj na regionalni vodovodni sistem (RVS), kako bi se obezbijedili uslovi da i Ulcinj bude dio ovog važnog infrastrukturnog sistema, najvećeg koji je realizovan u Crnoj Gori u prvih deset godina od obnove nezavisnosti – podsjećaju iz JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

Picerija i restoran

Kvalitet vode iz RVS je visokog kvaliteta, klase A1, a kontinuirana ispitivanja kvaliteta vode, po zakonu, sprovodi Institut za javno zdravlje. Tokom godine kontrolu obavlja i interna laboratorija Regionalnog vodovoda, koja se nalazi na samom izvorištu Bolje sestre. Tako je od početka 2017.g. kontrola kvaliteta vode u laboratoriji Regionalnog vodovoda obuhvatila 30.722 analize pojedinačnih parametara, koji su u 100% slučajeva potvrdili njenu ispravnost, saopštavaju iz Regionalnog vodovoda.

Oni, zbog građana Ulcinja, ali i cjelokupne crnogorske javnosti, ističu da Regionalni vodovod ne može biti ni najmanje odgovoran ako se dese problemi sa nestašicom vode u Ulcinju, jer više od 18 mjeseci (od marta 2016.godine) čekaju da se odriješi taj neviđeni „ulcinjski Gordijev čvor” na relaciji direktor ViK Ulcinj-predsjednik Opštine Ulcinj.Zato ističu sljedeće:

1. Direktor ViK Ulcinj već duže vrijeme odbija da potpiše ugovor sa Regionalnim vodovodom dok ga ne potpiše predsjednik Opštine Ulcinj i to traje već 18 mjeseci. Smatramo da to nije ispravno i svo navedeno vrijeme koliko „pregovaramo” o tome da li ćemo ili ne potpisati Ugovor, putem zvaničnih dopisa i u usmenoj komunikaciji, upozoravamo i predsjednika Opštine Ulcinj, Nazifa Cungua i direktora Avdiua, da Regionalni vodovod ne treba da bude dio bilo kakve lokalne političke igre, te da zbog toga ne možemo biti ni najmanje odgovorni ako se ugrozi uredno vodosnabdijevanje Ulcinja.

Sa druge strane, cijenimo izuzetno važnom činjenicu da je Skupština opštine Ulcinj donijela odluku da sa 100.000,00€ na godišnjem nivou pomogne ViK Ulcinj, te je svako „uslovljavanje” sa potpisima više nego pogrešno i predstavlja izbjegavanje donošenja odluka koje su u opisu posla direktora ViK-a. Opština Ulcinj kao osnivač lokalnog vodovoda može to pitanje da riješi na dva načina: tako što će i dalje ignorisati ovako neupitno izbjegavanje potpisivanja Ugovora i time učestvovati u kreiranju situacije da građani Ulcinja eventualno budu izloženi nestašici vode od 1. januara, ili tako što će, shodno ingerencijama osnivača, preduzeti adekvatne mjere.

2. Nije tačno da Regionalni vodovod nije imao sluha za finansijske probleme ViK Ulcinj jer je, više od tri godine Regionalni vodovod strpljivo čekao na makar i simboličnu uplatu ViK Ulcinj za preuzetu vodu. Podsjećamo da je opština Ulcinj na RVS spojena 2012. godine i od tada su, po godinama, preuzeli sljedeće količine vode sa novčanim ekvivalentom:

Godina Količina preuzete vode iz RVS Vrijednost preuzete vode iz RVS Uplatio
ViK Ulcinj Uplatila
Opština Ulcinj
2012. 388 536m3 102.543,33€ 0,00€ 0,00€
2013. 263 202m3 112.745,41€ 3.967,33€ 7.758,00€
2014. 521 141m3 228.822,67€ 500,00€ 69.681,35€
2015. 518 692m3 233.100,18€ 226.271,74€ 25.000,00€
2016. 597 758m3 229.726,59€ 88.934,67€ 37.000,00€
2017. 561 230m3 206.623,98€ 329.533,71€ 110.920,06€
Ukupno 2 850 559m3 1.113.562,16 649.207,45€ 250.359,41€

Iz navedene tabele se jasno vidi koliko je ViK Ulcinj bio ažuran u realizovanju svojih obaveza prema ovom državnom preduzeću, iako je preuzetu vodu iz RVS prodavao po cijenama koje su po nekoliko puta veće.

3. Podsjećamo da Regionalni vodovod uredno servisira ne male kreditne obaveze, pa tako za spajanje opštine Ulcinj na RVS navedene obaveze u dosadašnjem periodu iznose oko 12 miliona eura (kredit sa pripadajućim kamatama i negativnim kursnim razlikama), a da je tokom proteklih 6 godina ViK Ulcinj preuzeo vode za piće iz RVS u vrijednosti od 1.113.562,16€. Postavlja se pitanje zbog čega je onda uopšte realizovana ova važna infrastrukturna investicija? Da bi ViK Ulcinj uzimao vodu koju ne treba da plaća?

4. U cilju adekvatnog poimanja navedenih relacija Regionalni vodovod – lokalni vodovod, potrebno je ukazati na važeće cijene vode, kako bi se izbjegao pogrešan utisak kada se pominju novčani iznosi kao ekvivalenti za preuzetu vodu. Naime, ViK Ulcinj preuzima vodu iz RVS po cijeni od 0,37 €/m3 dok tu isti vodu (bez ikakvih dodatnih troškova jer se njena dalja distribucija vrši gravitaciono) prodaju stanovništvu po cijeni od 0,86 €/m3, odnosno po 221% višoj cijeni, a privrednim licima po cijeni od 1,87 €/m3, odnosno čak 479% višoj cijeni od cijene vode iz RVS.

5. Takođe, moramo istaći da nije tačno da ViK Ulcinj mora da preuzima vodu iz RVS tokom cijele godine. Jasno je, kroz važeću cjenovnu tarifu na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore, a što je slučaj i u važećim ugovorima Regionalnog vodovoda i svih ostalih lokalnih vodovoda, ostavljena mogućnost da se voda uzima i u periodu od 3 mjeseca, ali, naravno, uz različitu cjenovnu tarifu. Sa druge strane, napominjemo da je čak u januaru 2017. godine od strane ViK Ulcinj traženo povećanje isporuke vode za dodatnih 130% u odnosu na ugovorenu količinu, što apsolutno osporava stavove direktora ViK Ulcinj da mu voda iz Regionalnog vodovoda ne treba tokom cijele godine.

6. I na kraju, kada bismo uporedili parametre o kvalitetu vode sa izvorišta Bolje sestre i Lisna Bori, svaka dalja priča bi bila suvišna – zaključuju iz JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code