URBANISTIČKI PROJEKAT SOLILA – USLOV ZA GRADNJU TURISTIČKIH OBJEKATA

URBANISTIČKI PROJEKAT SOLILA – USLOV ZA GRADNJU TURISTIČKIH OBJEKATA

138
0
Podijeli

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Dragan Janković donio je Olduku o izradi Urbanističkog projekta „SOLILA”. Finansijska sredstva potrebna za izradu ovog Plana obezbijediće zainteresovani korisnici prostora.

Rok za izradu Nacrta Plana je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, a rok za izradu Predloga Plana je 15 dana od završetka javne rasprave. Ovaj prostor u skladu sa Prostornim planom Opštine treba isplanirati za nove turističke kapaciteta naselja Igalo. Uslov je čuvanje i unapređenje ambijentalnih karakteristika šireg i užeg područja i obezbjeđenje funkcionisanja predviđenih sadržaja planiranjem odgovarajuće saobraćajne i tehničke infrastrukture, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.
Područje za koje se izrađuje ovaj planski dokument nalazi se u okviru katastarske opštine Sutorina (na granici sa katastrskom opštinom Topla), ukupne površine 2640 m2.
Prostornim planom Opštine Herceg Novi Solila su planirana kao proširena turistička zona. Programskim zadatkom je, pored ostalog, predviđeno povezivanje turističkog sektora sa ostalim relevantnim privrednim sektorima, kao što su zdravstvo, rekreacija, usluge, itd.
Prateći sadržaji treba dodatno da unaprijede prostor Solila (sportsko-rekreativni sadržaji, zelenilo, pješačke i kolske komunikacije, saobraćaj u mirovanju ili sl.). Oni ne smiju da ometaju osnovnu namjenu i treba služe svakodnevnim potrebama turista, ali i stanovnika, a sve u skladu sa važećim Pravilnikom.
Izgradnja u Solilila treba da bude u skladu sa očuvanjem „duha mjesta” i slikovitosti ambijenta, a razvoj i izgradnja planiranih turističkih i ostalih kapaciteta u skladu sa zahtjevima održivog razvoja i očuvanjem prirodne sredine. Prostorni razvoj i izgradnju treba uskladiti sa ekološkim karakteristikama prostora. Neophodno je predvidjeti i očuvanje koridora sviježeg vazduha, provjetravanja, insolacije i ostalih zahtjeva za podizanje kvaliteta higijene planiranog kompleksa.
Kod razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta treba da se teži očuvanju prirodnih vrijednosti koje čine glavnu osnovu turizma u Opštini, što obuhvata i poštovanje kapaciteta nosivosti odgovarajućih lokacija. Primjenjivati integralno principe zaštite i principe razvoja i izgradnje, a kapacitete maksimalno prilagoditi uslovima terena i slobodnim vizurama ka moru. Objekte je potrebno uklopiti u prirodno okruženje što znači da planska rješenja ne smiju konkurisati prirodnim cjelinama
Shodno PPOHN za namjenu turizam-hotele
urbanistički parametri određuju se u skladu sa pravilima Ministarstva turizma, a za turizam – apart hotele, kondo hotele i turistička naselja
maksimalni dozvoljeni urbanistički parametric su kao za stanovanje srednjih gustina: indeks izgrađenosti 1,2, indeks zauzetosti 0,4, a spratnost do četiri nadzemne etaže (navedeni indeksi se odnose na urbanističke parcele).

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code