Vlada opredijelila sredstva za umjetničko stvaralaštvo i Studiju zaštite kulturnih dobara

Vlada opredijelila sredstva za umjetničko stvaralaštvo i Studiju zaštite kulturnih dobara

827
0
Podijeli

herceg novi 33Vlada je preusmjerila sredstva u iznosu od 60 hiljada eura Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu kulture. Za program Uprave za zaštitu kulturnih dobara, za konsultantske usluge projekata i studije biće preusmjereno 40 hiljada eura. Na program Kulturno umjetničko stvaralaštvo, za konsultantske usluge i projekte biće opredijeljeno 20 hiljada eura.
Iznos od 20 hiljada eura, preusmjerenih na program Kulutrno umjetničko stvaralaštvo, biće upotrijebljen za finansiranje programskih aktivnosti Ministarstva kulture u ovoj oblasti.
Preusmjeravanje 40 hiljada eura, obavljeno je za potrebe izrade Studije zaštite kulturnih dobara za potrebe Prostornog plana posebne namjene za obalno područje koje donosi Uprava za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa dokumentacijom Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojom je definisano područje Prostornog plana posebne namjene za obalno područje.
Studijom zaštite kulturnih dobara tretiraće se svih 6 primorskih opština: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, u okviru kojih se nalaze 442 kulturna dobra, što čini 41,4% nepokretne kulturne baštine Crne Gore.
Osim nepokretnih i pojedinačnih kulturnih dobara, te objekata sa potencijalnim kulturnim vrijednostima, potrebno je obraditi i prostor koji je definisan pod nazivom “zaštićena okolina”, i to sa svih aspekata. Takođe, za potrebe ovog planskog dokumenta, u okviru ruralnih i urbanih cjelina sa statusom kulturno-istorijske cjeline, neophodno je pojedinačno obraditi urbane blokove sa trgovima, ulicama, i parkovima i predstaviti ih tekstualno.
Terenskim obilaskom utvrdiće se stanje kulturnih dobara, evidentirabnih objekata i lokaliteta sa potencijalnim kulturnim vrijednostima, odrediti dimenzije, izraditi adekvatna fotodokumentacija i uzeti GPS koordinate.
Izrada Studije zaštite za potrebe Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, je kompleksan, zahtjevan i obiman posao, za čiju će realizaciju Ministarstvo kulture sa JU Centrom za konzervaciju i arheologiju, zaključiti Ugovor o izradi Studije zaštite za potrebe donošenja Prostornog plana posebne namjene za obalno područje.
Centar za konzervaciju i arheologiju će u skladu sa obavezama iz Ugovora formirati radni tim i izraditi Studiju zaštite za potrebe Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, navodi se na kraju Vladine informacije.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code