VLADAN RADONJIĆ: PUNJENJE VODE U BROD U SUVOM DOKU JE SAMOUBILAČKI POTEZ

VLADAN RADONJIĆ: PUNJENJE VODE U BROD U SUVOM DOKU JE SAMOUBILAČKI POTEZ

233
0
Podijeli

Nakon što su „procurile” u nekim medijima informacije iz zvaničnog inspekcijkog izvještaja nakon kontrole na bordu „South river” i nakon ponovnog insistiranja iz Radija Jadran na odgovorima, koje smo uredno dostavili pr službi priije dva dana, stiglo nam je i prvo zvanično reagovanje generalnog direktora Direktorata za pomorstvo, kapetana duge plovidbe, Vladana Radonjića, koje su neki mediji dobili i dva sata prije.

No, sve je to manje važno od neophodnog rasvjetljivanja cijelog slučaja sa brodom „South river” u Bijeloj, na kojem je remont skoro završen i koga je stečaj Brodogradilišta „zarobio” na malom doku.
– Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe je 13.08.2015. godine po nalogu stečajnog upravnika brodogradilišta Bijela pristupila utvrđivanju okolnosti koje su dovele do „NEOVLAŠĆENOG PUNJENJA BALASTNIH TANKOVA NA BRODU “SOUTH RIVER” U DOKU 6 JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA BIJELA”. Obilaskom balastnih taknova inspektor je utvrdio da su isti bili suvi i da nema tragova punjenja balasta u njima. Takođe je utvrđeno da su svi čepovi konstruktivno locirani na dnu broda koji služe za ispuštanje bilo kakve vode u balastnim tankovima bili otvoreni i da nije postojala mogućnost da se voda zadrži u tankovima prilikom eventualnog punjenja, već bi ista bila ispražnjena kroz otvore na dnu broda. Takođe, treba napomenuti da brod koji je podignut na suvom doku nema mogućnost samostalnog punjenja balastne vode, jer se njegovi usisi za morsku vodu nalaze na suvom. Režim rada svakog broda koji se nalazi na suvom doku je da se struja i voda za
potrebe posade dobijaju jedino preko samog doka. Jedina voda koja se priključuje sa obale je voda za potrebe protivpožarnog sistema koja je kontrolisana od strane dokera i nedovoljna za neko ilegalno punjenje tankova.
Takođe, želim da napomenem da poslije 11 godina plovidbe i 7 do 8 izvršenih dokova po stranim remontnim centrima, odgovorno tvrdim da punjenje vode u brod koji se nalazi na suvom doku je samoubilački potez, što je i sam kapetan broda izjavio na pitanja inspektora da li je punio vodu u balastne tankove.
Vodeći se i dalje sumnjom da je zaista došlo do punjenja balastnih tankova naložio sam da se inspekcijski nadzor proširi 14.08.2015. godine i na suvi DOK 6, jer ukoliko je došlo do bilo kakvog dodatnog opterećenja broda, ta pomjeranja su se morala odraziti i na sami DOK. Inspektor sigurnosti plovidbe je izvršio površinski pregled i konstatovao da brod treba pregledati i u dijelu konstrukcije što je u nadležnosti Uprave pomorske sigurnosti kao dio vanrednog pregleda države zastave.
Nakon dobijenog izvještaja sam uputio zahtjev Upravi pomorske sigurnosti – tehnički inspektorat Tivat, da se obrati brodogradilištu Bijela radi stvaranja uslova za obavljanje vanrednog pregleda koji uključuje pregled doka bez opterećenja, njegovih konstruktivnih uzdužnih i poprečnih elemenata.
Koristim priliku da radi obezbjeđivanja sigurnog rada na DOKU 6 zamolim radnike brodogradilišta da poslušaju inicijativu stečajnog upravnike gosp. Ostojića i kompletiraju radove na DOKU 6 kako bi se isti spustio u vodu, oslobodio opterećenja i bio spreman za vanredni pregled od strane Uprave pomorske sigurnosti – kaže se na kraju reagovanja generalnog direktora Direktorata za pomorstvo, kapetana duge plovidbe Vladana Radonjića.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code